Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES

Website automatisch vertaald – contacteer ons bij eventuele fouten.

sustainable development goals

De Sustainable Development Goals in onze werking

Alle leden van onze alliantie richten hun activiteiten op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die zijn vastgelegd door de Verenigde Naties. De Sustainable Development Goals zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, waaronder die in verband met armoede, ongelijkheid, klimaat, aantasting van het milieu, welvaart, vrede en gerechtigheid. De doelen zijn met elkaar verbonden en om niemand achter te laten, is het belangrijk dat we elk doel en doel tegen 2030 bereiken.

Het is moeilijk om elk project waarin vrijwilligers aan de slag gaan toe te schrijven aan een specifieke doelstelling omdat elk project vaak meerdere doelstellingen tracht te betrekken in de doelstellingen van een project. Zo draagt bijvoorbeeld een onderwijsproject bij aan doelstelling #4 (kwaliteitsonderwijs) terwijl het er ook voor zorgt dat doelstelling #8 (kwaliteitsvol werk en economische groei) behaald wordt wat op zich weer leid tot het behalen van doelstelling #1 (geen armoede).

Op die manier zijn onze vrijwilligers die aan de slag gaan in onze projecten betrokken bij het realiseren van alle Sustainable Development Goals.

sustainable development goals
Met Volunteer Abroad Alliance smeden wij samenwerkingsverbanden om alle doelstellingen te behalen.

Door lid te worden van onze alliantie richten de samenwerkende organisaties zich ook op SDG #17 (samenwerkingsverbanden smeden om alle doelstellingen te behalen). Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen. Deze inclusieve partnerschappen, gebaseerd op principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen die mens en de planeet centraal stellen, zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Share