Volunteer Abroad Alliance

Vrijwilligerswerk in Ghana

Algemene Informatie

Wanneer je kiest om vrijwilligerswerk in Ghana te doen met ons, zal je Ghana écht ervaren. Wij bieden vrijwilligerswerk aan bij de Ewe bevolking in Kpando aan het Voltameer. Hier ondersteunen wij kansarme jongeren en achtergestelde dorpsgemeenschappen. De werking is er heel divers en je kan er meehelpen aan de projecten rond onderwijs, tewerkstelling, gezondheidszorg, infrastructuur, catering, sport, cultuur, toerisme. Je kan er ook de organisatie van ons plaatselijk team mee helpen versterken.

Ze noemen Ghana ‘Afrika voor beginners’, wat in veel opzichten een compliment is. Het is een vriendelijk en veilig land, met een lijst aan verlokkingen zoals zonneschijn, stranden, natuur, nationale parken en een diep kleurrijk cultureel erfgoed. De lange tropische kustlijn is in sommige opzichten de meest natuurlijke trekkingskaart voor reizigers, maar het is onwaarschijnlijk dat je naar Ghana komt met als enig doel op een strand te liggen want er is veel meer te beleven in Ghana.

De hoofdstad, Accra, is een levendige maar vaak onbegrepen stad, een waanzinnige metropool met kraampjes en voetbalshirts, muziek en markten, en een wervelend straatleven. Het heeft weinig grote bezienswaardigheden, maar zorgt voor een boeiende kennismaking met het land. Langs de kust is er ook
veel te beleven, zo heb je o.a. Cape Coast. Dit was ooit een slavenhaven maar nu een culturele bestemming. Het duistere verleden is een bewijs van de verschillende Europese grootmachten die op verschillende momenten de overhand hadden in de regio.

In het binnenland vind je een rijkdom aan natuur van savanne tot dicht regenwoud en van wandelvriendelijke bergen naar relatief droge vlakten ten zuiden van de Sahara. Veel van de nationale parken en wildreservaten zijn vrij klein in vergelijking met sommige andere Afrikaanse landen, maar het netwerk van parken is wel uitgebreid.

In het uiterste noorden vind je nog steeds olifanten op de vlakten van “Mole National Park”, terwijl je in het zuiden het “Kakum National Park” vindt met zijn populaire hangbrug tussen de boomtoppen en een enorm aanbod aan dieren en vogels.

Vrijwilligerswerk in Ghana
Veel mensen reizen naar Ghana voor de mooie stranden.

Over Kpando

Kpando is een district van 90.000 inwoners in de Volta regio, aan de rand van het Volta meer. Kpando town telt ongeveer 30.000 inwoners en is tevens de hoofdplaats van het district en is omringd door meerdere kleine dorpjes die elk hun eigen sociaal bindweefsel (scholen, chiefs, clinic, …) hebben.
Kpando is een handelscentrum en de thuisbasis van de Akpini stam en kent tevens een koloniale geschiedenis. De lokale taal is het ‘Ewe’. Kpando ligt op ongeveer 4 uur rijden van de hoofdstad Accra en je vindt er de nodige voorzieningen zoals banken, hospitaal, winkeltjes en een bruisende lokale markt.

De lokale economie wordt hoofdzakelijk gedomineerd door agrarische activiteiten en naar schatting is ongeveer 62% van de actieve bevolking direct of indirect in deze sector actief. De klimatologische toestand van het district ondersteunt op gunstige wijze de variëteit aan gewassen en veeteelt.  Bovendien zorgen het Volta-meer, in het westen, en de Dayi-rivier in het oosten voor een uitstekende situatie waardoor de teelt van een verscheidenheid aan voedselgewassen, boomgewassen en groenten het hele jaar door mogelijk is. Ook hebben het meer en de rivier een positieve invloed op visteelt. De belangrijkste exporteerbare gewassen naar de EU-markten zijn papaja en ananas maar ook mango en chili peper. De aanwezigheid van wegeninfrastructuur en een pakhuis voor de opslag van groenten en fruit maakt transport naar de havens eenvoudig.

Vrijwilligerswerk in Ghana
Voltameer - waar onze projecten zijn

Projecten In Ghanda

Met ons ervaar je Ghana “aan den lijve”. Geen artificiële inleefreis, maar echt meeleven is ons motto. Door onze kleinschaligheid slagen we er meestal in een aanbod op maat van de vrijwilliger te maken waar ook de lokale gemeenschap baat bij heeft. Tijdens een verblijf van korte termijn kan je moeilijk iets structureel aanpakken, maar door in te spelen op de lokale noden kan je ook tijdens een korte periode van vrijwilligerswerk toch een nuttige bijdrage leveren aan lokale noden zonder de plaatselijke organisaties tot last te zijn.

Tijdens je verblijf kan je ook tijd uittrekken voor een bezoek aan specifieke organisaties of instellingen (ziekenhuis, gezondheidscentra, scholen, …) die gepaard gaan met je eigen vakdomein.

Onderwijs

Wat doen vrijwilligers?
Lessen worden voorbereid in samenwerking met het schoolhoofd. De vrijwilligers werken al dan niet samen met de lokale leerkracht. Het kan zijn dat vrijwilligers alleen samen voor de klas staan omwille van een tekort aan leerkrachten. 2 vrijwilligers kunnen ook samen les geven in één klas.

 • Je besteedt aandacht aan de introductie van actieve werkvormen.
 • Je betrekt de leerlingen vanuit hun leefwereld, differentiatie, hoekenwerk, speelse werkvormen, muzische vorming.
 • Lesmaterialen aanmaken
 • Naschoolse activiteiten bijwonen en ondersteunen

De voertaal in het kleuteronderwijs is het Ewe. Slechts enkele kinderen hebben al notie van de Engelse taal. Je moet dus nauw samenwerken met de lokale kleuterjuf. Je moet ook creatief kunnen werken door het gebrek aan materialen en speeltoestellen.

Minimum: 3 weken (enkele dagen observatie).

Schema: Maandag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur
Schoolvakanties: 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari), 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei), grote vakantie (augustus en eerste twee weken september).

Maximum aantal vrijwilligers: 16 (2 per school)

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Wat doen vrijwilligers?
Lessen worden voorbereid in samenwerking met het schoolhoofd. De vrijwilligers werken al dan niet samen met de lokale leerkracht. Het kan zijn dat vrijwilligers alleen samen voor de klas staan omwille van een tekort aan leerkrachten. 2 vrijwilligers kunnen ook samen les geven in één klas.

 • Je besteedt aandacht aan de introductie van actieve werkvormen
 • Je betrekt de leerlingen vanuit hun leefwereld, differentiatie, hoekenwerk, speelse werkvormen, muzische vorming
 • Lesmaterialen aanmaken,
 • Naschoolse activiteiten bijwonen en ondersteunen

Onder andere volgende lessen worden gegeven: taal (Engels); wiskunde; ICT; toegepaste wetenschappen; plastische opvoeding; levensbeschouwing; sport;…. Je moet ook creatief kunnen werken door het gebrek aan materialen en speeltoestellen.

Minimum: 5 weken (1 week observatie + 4 weken lesgeven).

Schema: Maandag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur.
Schoolvakanties: 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari), 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei), grote vakantie (augustus en eerste twee weken september).

Maximum aantal vrijwilligers: 16 (2 per school)

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Wat doen vrijwilligers?
Je bent vakleerkracht wiskunde, wetenschappen, ICT, social studies of Engels.
Lessen worden voorbereid al dan niet in samenwerking met het schoolhoofd. De vrijwilligers werken al dan niet samen met de lokale leerkracht. Het kan zijn dat vrijwilligers alleen samen voor de klas staan omwille van een tekort aan leerkrachten. 2 vrijwilligers kunnen ook samen les geven in één klas.

 • Je besteedt aandacht aan de introductie van actieve werkvormen
 • Je betrekt de leerlingen vanuit hun leefwereld, differentiatie, hoekenwerk, speelse werkvormen, muzische vorming
 • Lesmaterialen aanmaken
 • Naschoolse activiteiten bijwonen en ondersteunen

Je moet ook creatief kunnen werken door het gebrek aan materialen en speeltoestellen.

Minimum: 5 weken (waarvan 1 week observatie). Het ideale scenario zou zijn als jij je een volledig trimester kan engageren.

Schema: Maandag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur
Schoolvakanties: 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari), 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei), grote vakantie (augustus en eerste twee weken september).

Maximum aantal vrijwilligers: 16 (2 per school)

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Wat doen vrijwilligers?
Je kan op verschillende manieren aan de slag met sport in Kpando. In de basisscholen kan je de lokale leerkrachten ondersteunen bij het vak lichamelijke opvoeding. In het secundair kan je als trainer specifieke sporten (voetbal, volleybal, handbal, tafeltennis, …) aanbrengen.
Daarnaast kan je helpen om multimove en fungames te introduceren. Je kan er een groep jongeren specifieke zwemlessen geven en ook de lokale fitnessclub begeleiden.

Ook de opstart van een skateboardteam staat nog op het verlanglijstje. In de scholen bereid je de lessen voor in samenwerking met schoolhoofd. Je kan ook tijdens de schoolvakanties aan de slag.

Minimum: 2 weken (waarvan 2 dagen observatie).

Schema: Tijdens de schooldagen heb je een gevarieerd dagschema in functie van de taken die wilt uitvoeren. De schooluren zijn van 8 uur tot 14 uur. Je kan ook tijdens de schoolvakanties aan de slag. Schoolvakanties: 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari), 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei), grote vakantie (augustus en eerste twee weken september)

Maximum aantal vrijwilligers: 16 (2 per school)

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Mogelijk uitdagingen

 • Er zijn meestal weinig sportmaterialen beschikbaar.
 • De scholen hebben vaak ook geen sportleerkracht.

Wat doen vrijwilligers?
De meeste klaslokalen in de basisscholen in Kpando hebben weinig tot geen lesmaterialen.
In samenspraak met het schoolhoofd en de leerkrachten ga je aan de slag om de klaslokalen aan te kleden.
Voorbeelden: verven van alfabet, cijfers, wereldkaart, menselijk lichaam, vormen, …
Het is van belang dat je samenwerkt met de leerkracht die les geeft in de klas die je onder handen wil nemen.

 • Je besteedt aandacht aan de introductie van actieve werkvormen
 • Je betrekt de leerlingen vanuit hun leefwereld, differentiatie, hoekenwerk, speelse werkvormen, muzische vorming
 • Lesmaterialen aanmaken
 • Naschoolse activiteiten bijwonen en ondersteunen

Minimum: 2 weken

Schema: Maandag tot vrijdag van 8 uur tot 14 uur
Schoolvakanties: 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari), 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei), grote vakantie (augustus en eerste twee weken september).

Maximum aantal vrijwilligers: 16 (2 per school)

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Verzorging

Wat doen vrijwilligers?
In Ghana gaan de kleuters pas op de leeftijd van 4 jaar naar de kleuterschool. Voorafgaand blijven ze vaak gewoon thuis. Steeds meer scholen en privé-initiatieven bieden sinds enkele jaren ook ‘childcare’ aan. Vaak werken ze met opvoeders die niet gekwalificeerd zijn. Lokale opvoeders zijn niet altijd gemotiveerd of staan soms niet open voor introductie van nieuwe activiteiten. Ze beperken zich meestal tot het aanbieden van maaltijden en het zindelijk maken van de peuters. Je werkt mee in de opvang van de peuters en kleuters en bent medeverantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten met kinderen.

 • Je betrekt de leerlingen vanuit hun leefwereld, speelse werkvormen, muzische vorming
 • Materialen aanmaken en introduceren.

Minimum: 2 weken (waarvan 2 dagen observatie). Het ideale scenario zou zijn als jij je een volledig trimester kan engageren.

Schema: Maandag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur
Schoolvakanties: 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari), 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei), grote vakantie (augustus en eerste twee weken september).

Maximum aantal vrijwilligers: 6 (2 per opvang)

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Wat doen vrijwilligers?
De “Special Needs School” biedt accommodatie en opvang voor een 30-tal jongeren en jongvolwassenen met een mentale beperking.
Het hoofddoel van de school is het aanleren van dagelijkse vaardigheden en zelfstandigheid. Er worden in het algemeen weinig activiteiten voor de jongeren georganiseerd.
Als begeleider help je bij het aanleren van motorische en beroepsvaardigheden, het differentiëren (individuele aanpak), coachen van lokale begeleiders.

Minimum: 2 weken (waarvan 2 dagen observatie). Het ideale scenario zou zijn als jij je een volledig trimester kan engageren.

Schema: Maandag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur
Schoolvakanties: 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari), 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei), grote vakantie (augustus en eerste twee weken september).

Maximum aantal vrijwilligers: 4

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Mogelijk uitdagingen

 • Passiviteit van de leerkrachten.
 • De periodes van de activiteiten zijn beperkt tot 15 minuten waardoor het moeilijk is een activiteit volledig uit te werken.

Gemeenschapswerk

Wat doen vrijwilligers?
Je kan op verschillende manieren aan de slag met sport in Kpando. In de basisscholen kan je de lokale leerkrachten ondersteunen bij het vak lichamelijk opvoeding. In het secundair kan je als trainer specifieke sporten (voetbal, volleybal, handbal, tafeltennis, …) aanbrengen.
Daarnaast kan je helpen om multimove en fungames te introduceren. Je kan er een groep jongeren specifieke zwemlessen geven en ook de lokale fitnessclub begeleiden.
Ook de opstart van een skateboardteam staat nog op het verlanglijstje. In de scholen bereid je de lessen voor in samenwerking met schoolhoofd. Je kan ook tijdens de schoolvakanties aan de slag.

Minimum: 2 weken (waarvan 2 dagen observatie).

Schema: Tijdens de schooldagen heb je een gevarieerd dagschema in functie van de taken die wilt uitvoeren. De schooluren zijn van 8 uur tot 14 uur. Je kan ook tijdens de schoolvakanties aan de slag. Schoolvakanties: 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari), 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei), grote vakantie (augustus en eerste twee weken september)

Maximum aantal vrijwilligers: 16

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Mogelijk uitdagingen

 • Er zijn meestal weinig sportmaterialen beschikbaar.
 • De scholen hebben vaak ook geen sportleerkracht.

Wat doen vrijwilligers?
Je neemt deel aan het programma van de lokale organisatie. Zij bieden meerdere dagen per week aan verschillende groepjes huiswerkbegeleiding en naschoolse lessen aan leerlingen wiens ouders ongeletterd zijn. De lessen worden gegeven door studenten die hun secundaire studies hebben beëindigd.
Kan gecombineerd worden met andere taken of projecten. Dit project loopt ook tijdens de schoolvakanties.

Minimum: 4 weken (waarvan enkele dagen observatie).

Schema: Je werkt na de schooluren en in de weekends. Tijdens de schoolvakanties werk je overdag tijdens de week. Schoolvakanties: 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari), 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei), grote vakantie (augustus en eerste twee weken september)

Maximum aantal vrijwilligers: 4 (je kan met 2 gelijk aan de slag).

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Mogelijk uitdagingen

 • De leerlingen komen soms niet opdagen.
 • Je moet differentiëren als de groep leerlingen gevarieerd is.

Wat doen vrijwilligers?
Bijlessen voor studenten middelbaar (wiskunde, wetenschappen, Engels, ICT en/of social studies). Je neemt deel aan het programma van de lokale organisatie. Zij bieden tijdens de vakantieperiodes bijlessen aan studenten lager en hoger middelbaar. De bijlessen worden gegeven door lokale leerkracht of studenten hoger onderwijs die studiebeurs kregen. De bijlessen zijn vooral gericht om de scholieren voor te bereiden op hun eindexamen.
Kan gecombineerd worden met andere taken of projecten. Dit project loopt ook tijdens de schoolvakanties.

Minimum: 4 weken (waarvan enkele dagen observatie).

Schema: Het dubbeltrack schoolsysteem in Ghana is complex, hierdoor zijn er het hele jaar scholieren die thuis aan wie wij bijles geven.

Maximum aantal vrijwilligers: 4 (je kan met 2 gelijk aan de slag).

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Mogelijk uitdagingen

 • Je moet je inwerken in het lokale curriculum. Je kan reeds voor je vertrek naar Ghana de syllabus doorgestuurd krijgen (dat regel je met je mentor).

Sociaal Ondernemen

Wat doen vrijwilligers?
Ons plaatselijk team heeft een cateringbedrijf gestart als ‘Income Generating Activity’ om op die manier minder afhankelijk zijn van onze fondsen. Het cateringbedrijfje runt een fooddelivery en een restaurant. We verwachten van jou dat je de lokale koks basis kooktechnieken kan aanleren.
Samen met de lokale kok probeer je nieuwe bereidingen uit met lokale ingrediënten.

Minimum: 2 weken (je hebt enkele dagen nodig om de lokale keuken en ingrediënten te leren kennen).

Schema: Je kan elke dag aan de slag. Je draait mee in de reguliere werking van het restaurant en tussendoor kan je naar hartenlust experimenteren.

Maximum aantal vrijwilligers: 4 (je kan met 2 gelijk aan de slag).

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Mogelijk uitdagingen

 • Bepaalde lokale ingrediënten zijn niet steeds beschikbaar.
 • De lokale koks zijn geen professionals, je moet soms wat geduld hebben.
 • Smaken verschillen, Ghanezen eten graag pikant.

Gezondheidszorg

Wat doen vrijwilligers?
We verwachten dat je wondverzorging kan aanbieden in de partnerscholen. Je combineert dit met het aanvullen van de EHBO koffers in de partnerscholen. In functie van je specialiteit kan je voorlichting geven in de klassen. We voeren jaarlijks enkele health screening (BMI, bloeddruk, glucose, Hep B, …) uit in één van de dorpsgemeenschappen in de Voltaregio. De health screening doe je samen met een lokale verpleegkundige. Je werkt in verschillende basisscholen in Kpando op wandelafstand van verblijfplaats en in dorpjes op 4 à 10 km van Kpando.

Minimum: 2 weken (je hebt enkele dagen nodig om je in te werken).

Schema: Doorlopend. Je schema wordt opgemaakt samen met je mentor en kan bij aankomst steeds worden bijgestuurd in functie van je interesses en competenties.

Maximum aantal vrijwilligers: 4 (je kan met 2 gelijk aan de slag).

Gestelde eisen:

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

Mogelijk uitdagingen

 • Gebrek aan (wondverzorgings-) materialen (vb. gebruik van honing).
 • De hygiënische omstandigheden zijn niet wat jij gewoon bent.

Ons Plaatselijk Team In Ghana

Vrijwilligerswerk in Ghana

Muhammed

Directeur

Muhammed is een jonge gemotiveerde leerkracht en is de directeur van de lokale NGO. Hij is verantwoordelijk voor al de onderwijs gerelateerde projecten zoals huiswerkbegeleiding en bijlessen.

Vrijwilligerswerk in Ghana

Mawuli

Secretaris

Mawuli is de secretaris en regelt de financiën van de organisatie. Hij is heel sociaal en is ook verantwoordelijk voor de bouwprojecten. Eerlijk en oprecht.

Vrijwilligerswerk in Ghana

Sabitu

Physician Assistent

Sabitu is onze Physician Assistent en begeleidt de projecten rond gezondheidszorg. Hij is heel zorgzaam.

Vrijwilligerswerk in Ghana

Mariama

Leading Lady

Mariama is de leading lady, zij kookt samen met Wisdom. Ze is dol op sport en spel en kan heerlijk gebak en vruchtentheetjes maken. Mariama is heel energiek.

Vrijwilligerswerk in Ghana

Wizzy

Kok

Wizzy is onze jonge dynamische kok en is tevens verantwoordelijk voor het aansturen van de verblijfplaatsen van de vrijwilligers. Samen met Mariama kan hij heel verrassende maaltijden klaarmaken. Wizzy is zeer culinair.

Vrijwilligerswerk in Ghana

Tempo

Physician Assistent

Tempo is student lerarenopleiding en springt bij waar mogelijk. Hij is heel veelzijdig en helpt de organisatie met elektriciteitswerken, koken, reisbegeleiding, lesgeven, etc. Onze zen-boy..

Onze Vrijwilligershuizen

Wij hebben 3 vrijwilligershuizen ter beschikking in de regio van Kpando. De verblijfplaatsen situeren zich in het centrum op wandelafstand van de markt, winkels, bank, restaurantjes, scholen, ziekenhuis, …

De meeste projecten in Kpando zijn op wandelafstand of met de fiets bereikbaar. De projecten in de dorpjes buiten Kpando zijn met de fiets bereikbaar.
Elk vrijwilligershuis heeft een leefruimte, ingerichte keuken, veranda of balkon en slaapkamers.

Je slaapt als vrijwilliger alleen of je deelt een kamer met gekende vrijwilliger (je deelt dus nooit de kamer met een “onbekende” vrijwilliger). Elke kamer heeft een ventilator en de ramen zijn voorzien van muggengaas. We hebben ook muggennetten ter beschikking.

Lakens zijn aanwezig, handdoeken dien je echter zelf mee te brengen. Bovendien beschik je ook over een frigo met vriesvak.
Elk vrijwilligershuis heeft een indoor badkamer met koud (verfrissend) water die gedeeld wordt met de andere vrijwilligers in het huis (maximum 5). Voor de uitzonderlijke momenten dat er geen leidingwater is, hebben we in elk huis een aantal tonnen met water.

Maaltijden

Al je maaltijden zijn inbegrepen. Eén van onze lokale begeleiders zal voor je koken, maar je kan gerust mee naar de markt inkopen doen en mee helpen koken. Je stelt samen met de begeleider je wekelijks menu vast.

Als ontbijt is er brood, boter, choco, smeerkaas, confituur, ei, honing, thee, fruitsap. Je kan af en toe opteren voor lokaal ontbijt. Koffie is oploskoffie, heb je graag filterkoffie kan je best een pak koffie meenemen van thuis.

In de namiddag is er een lichte lunch: wat fruit, brood met beleg of een lokaal tussendoortje zoals koliko (yam) of rijst met bonen.

Als avondmaal heb je een gevarieerd menu: pasta, rijst, aardappelen, kip, vis, worstjes, groenten. Je hebt ook dagelijks wat seizoenfruit ter beschikking (bananen, ananas, watermeloen, mango, …). Uiteraard zal je ook regelmatig lokale gerechten (met westers tintje) op je bord krijgen (bakbananen, yam, etc. ). We hebben zelf de voorbije jaren onze eigen kok opgeleid die zijn eigen catering service heeft. Wisdom kan je af en toe ook verrassen met pannenkoeken, smoothies of pizza.

Vrije Tijd

De Voltaregio is een heel mooie, groene prachtige regio met verschillende van de toeristische hoogtepunten van Ghana. Je hebt er het Voltameer, de bergketen langs de grens met Togo met tal van watervallen, idyllische bergdorpjes, grotten en ook nog een aapjesreservaat.

De meeste van deze trekpleisters kan je als dagexcursie vanuit Kpando bezoeken. De voornaamste trekpleisters vind je hieronder:

Voltameer

Het Voltameer werd gevormd door de Akosombodam in 1966. De dam voorziet Ghana van ongeveer een derde van zijn energiebehoeften en is tevens belangrijk voor transport, visvangst en de houtnijverheid.

Het meer ligt op een boogscheut van Kpando en is de hoofdattractie voor toerisme in Kpando. Je kan het meer op met de lokale vissers en één van de bewoonde eilandjes op het meer bezoeken of je kan gewoon wat rondpeddelen met een lokale visser en de verschillende vistechnieken ervaren. Uiteraard kan je ook een verfrissende duik nemen in het warme water.

Avatime Hills

De Avatime Hills vormen een bergketen op de grens met Togo op minder dan een uur rijden van Kpando. Je hebt er acht watervallen met elk hun eigenheid en waarvan de bekendste, de Wli watervallen, de hoogste zijn van heel West-Afrika en een kolonie vleermuizen huisvesten.

Je hebt er tevens een aantal idyllische bergdorpjes die de uitvalsbasis kunnen zijn voor trektochten door de jungle waarbij je de verbluffende fauna en flora van het tropische regenwoud kan bewonderen. Ook kan je er de Mount Afadjato beklimmen. De Afadjato is met 880 meter de hoogste berg van Ghana. Daarenboven zijn er grotten waar je erlangs of erdoor kan klauteren.

Tafi Atome Monkey Sanctuary

In het rustige dorpje Tafi Atome, op 10 km van Kpando, vind je een aapjesreservaat. Hier leven meer dan 300 Mona apen in een beschermd woud met unieke vegetatie. De aapjes zijn sinds de jaren ’90 beschermd en de opbrengst van het project komt ten goede aan de plaatselijke bevolking. Tijdens een begeleide wandeling door het woud springen de babyaapjes op je arm en eten een banaan uit je hand.

Mogelijke Kosten

Vrijwilligerswerk in het buitenland gaat nu eenmaal gepaard met kosten en het is niet de bedoeling dat de gemeenschap die jij gaat helpen hiervoor moet opdraaien. Mochten er voldoende budgetten zijn om deze kosten te dragen, dan zouden we deze uitgeven aan een lokale medewerker die de lokale cultuur en dagelijkse gebruiken kent.
Wil je meer weten over ons transparant systeem, neem dan een kijkje op de transparantie pagina.

Huisvesting & Maaltijden

Deze kosten, die je ter plaatse betaalt, zijn gerelateerd aan je verblijf in Ghana, zoals je accommodatie en maaltijden. Door lokaal te betalen ben je er ook zeker van dat je bijdrage in Ghana eindigt en niet achterblijft op verschillende “stations”.

 • 1 week: € 290
 • 2 weken: € 400
 • 3 weken: € 510
 • 4 weken: € 620
 • 5 weken: € 730
 • extra week = + €110

Wat is inbegrepen?

 • Lokale kosten en voorbereidingen voor je verblijf;
 • Airport Pick-up op Kotoko International Airport in Accra;
 • Eerste nacht in Accra;
 • Transport van Accra naar Kpando (dag 2);
 • Accommodatie (7/7) gedurende je hele verblijf;
 • Alle maaltijden;
 • Gekoeld drinkwater;
 • Fiets (jij bent wel verantwoordelijk voor onderhoud).

Andere Mogelijke Kosten

Waarschijnlijk zijn er nog uitgavenposten waar je graag rekening mee houdt. De lijst is een summiere opsomming van de meest voorkomende mogelijke kosten:

 • Internationale transfers;
 • Drankjes;
 • Reisverzekering;
 • Kosten die verband houden met je vrije tijd;
 • Visakosten (ongeveer € 70 / 2 maanden);
 • Souvenirs;
 • Extra snacks;
 • Andere transportmiddelen naast je fiets (en voeten);
 • Transport terug naar de luchthaven, wij bieden dit niet standaard aan omdat de meeste vrijwilligers nog eerst gaan reizen.

Aansluitingsbijdrage

Wij willen ervoor zorgen dat er voldoende instroom is van vrijwilligers om elk project leefbaar te houden. Veel projecten vragen immers een continuïteit aan vrijwilligers om het project te laten slagen of voldoende impact te creëren. Jammer genoeg kost marketing en vrijwilligers werven veel geld. De budgetten die onze organisaties inzamelen tijdens wervingscampagnes worden gebruikt om projecten in het zuiden uit te werken ten behoeve van de lokale bevolking en deze willen wij dus niet aanspreken voor marketingcampagnes.

De aansluitingsbijdrage dient om de kosten van ons vrijwilligersplatform te dragen. Wij vragen aan elke deelnemer een eenmalige bijdrage van €130. Dit is enkel bij de eerste keer vrijwilligerswerk en pas nadat je aanvaard bent. Na betaling van deze bijdrage kan je in de toekomst onbeperkt vrijwilligerswerk doen bij welk project dan ook (als er plaats is en je voldoet aan de gestelde eisen uiteraard).

Zodra jij aangesloten bent, informeren wij je steeds zodra er nieuwe projecten bijkomen in onze alliantie.

Waarvoor wordt je aansluitingsbijdrage gebruikt?

 1. Jaarlijkse kosten voor het beheer van ons platform zoals het beheer van de inschrijvingsdatabase, website, administratie …. Deze kosten proberen we tot een minimum te beperken maar moeten wel gedekt worden. Wij hebben een mooie website die onderhouden moet worden en waarop alle informatie betreffende onze programma’s en onze organisatie up-to-date gehouden moet worden.
 2. Promotie kost nu eenmaal geld en wij willen ons zoveel mogelijk zichtbaar maken in het straatbeeld om voor elk project voldoende vrijwilligers te vinden. Deze bijdrage wordt dus o.a. ook gebruikt voor promoties op diverse media, drukwerken, maar ook de aanwezigheid op beurzen & netwerkevenementen.
 3. We zijn vrijwilligers en steken veel energie in onze projecten maar ook in jouw voorbereiding. In het verleden hadden we vrijwilligers die niet kwamen opdagen. Dat is heel vervelend voor ons team en de lokale bevolking die we steunen. We zien deze bijdrage dan ook als een soort garantie dat je je toezegging zal nakomen.

Je kan alles over de mogelijke kosten lezen op onze transparantie pagina.

Voorbereiding & Begeleiding

Wij laten je uiteraard niet vertrekken zonder grondige voorbereiding en begeleiding. Wij hebben met Volunteer Abroad Allliance een systeem uitgewerkt dat ervoor zorgt dat jij op beide oren kan slapen en met een gerust gevoel kan vertrekken voor je vrijwilligerswerk in het buitenland. Zodra jij bent aanvaard en met alles in orde bent gesteld, kan jij rekenen op de begeleiding van onze experts.

Zodra je bent ingeschreven en geaccepteerd voor jouw project, kan jouw voorbereiding beginnen. Je krijgt op de website al veel te lezen, maar daarnaast kan jij je nog op andere manieren voorbereiden op jouw reis. Eenmaal aangekomen, kan je ook rekenen op de begeleiding van ons lokaal team.

Projectpagina

Het doen van vrijwilligerswerk zal een impact hebben op jou en op de lokale bevolking. Wij vinden het erg belangrijk om bij jou als vrijwilliger een stuk bewustwording te creëren, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op wat jou als vrijwilliger te wachten staat. Daarom ontvang jij na aanvaarding als vrijwilliger de inlogcodes voor de projectpagina. Hier vind je informatie die voor jou als vrijwilliger belangrijk is voor je voorbereiding. Zo kan je alles lezen over jouw project, accommodatie, instructies voor een visumaanvraag, een paklijst, cultureel advies voor jouw land en nog veel meer…

Persoonlijke Mentor

Onze ervaren mentor neemt contact met je op en zal jou helpen met advies en antwoorden op de vragen die je hebt. Jouw mentor is een lid van een organisatie die deel uitmaakt van onze alliantie en al jaren met fondsenwerving werkt voor het project waar jij naar reist, je kan dus spreken van een echte specialist. Onze mentors zijn leden van onze alliantie en hebben jaren ervaring in de projecten. Dit systeem zorgt ervoor dat jij van VAA een 100% deskundige begeleiding krijgt.

Jouw veiligheid in het buitenland is voor ons heel belangrijk. We laten vrijwilligers alleen afreizen naar gebieden waarvan wij zeker zijn dat ze politiek stabiel zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat het project niet door. Elk lid van de alliantie houdt de veiligheidsadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend in de gaten. Natuurlijk kunnen we ook vertrouwen op de lokale medewerkers van de alliantie. Zij wonen en werken daar zelf en kennen de omgeving heel goed.

Ghana heeft een tropisch klimaat. Er zijn twee seizoenen. Het droge en het regenseizoen.

Temperatuur: doorgaans is het altijd mooi en warm weer met temperaturen tussen de 30 en 35 graden overdag. De gemiddelde temperatuur per jaar is ongeveer 26 ° C. De minimumtemperatuur is ongeveer 18°C, de maximum temperatuur is ongeveer 45°C. De maanden februari en maart zijn over het algemeen de warmste, terwijl juli en augustus relatief koeler zijn.

Tijd: zonsopgang is steeds rond 5.30 uur, zonsondergang is rond 18 uur
De aangenaamste momenten voor activiteiten zijn de voormiddag en de late namiddag van 16 tot 18 uur.

Regen: het droge seizoen begint in december en eindigt ongeveer in maart. Er waait dan vanuit het noordoosten een droge woestijn wind, de harmattan. Die zorgt ervoor dat het minder vochtig wordt en dat het ‘s nachts ietsje koeler is, maar ook is in die periode de zichtbaarheid minder.
Tijdens het regenseizoen regent het niet elke dag, maar het is eerder uitzonderlijk indien er 3 dagen na elkaar geen regenbuien zijn. Bepaalde dagen kan het een ganse dag hevig regenen en moet je dagprogramma soms gewijzigd worden.

In elk land waar de leden van VAA actief zijn beschikt dit project over minstens één vaste medewerker. Deze medewerker organiseert jouw project en je verblijf samen met de deelnemende organisatie van onze alliantie. Tijdens jouw verblijf kun jij je altijd bij hen terecht; voor adviezen en praktische informatie staan ze voor je klaar, maar ook in geval van nood kun je op hen rekenen.

Je wordt aan de luchthaven (Accra Kotoko International Airport) opgewacht door één van onze begeleiders. Deze regelt je vervoer en overnachting de eerste nacht in Accra. De tweede dag brengen wij je naar naar busstation en gaan wij met een busje naar Kpando (4 uur – 200 km).

Eenmaal aanvaard als vrijwilliger ontvang jij van ons het juiste adres en een gedetailleerde wegbeschrijving. Wij delen deze informatie bewust niet op voorhand. De organisaties binnen onze alliantie nemen hun taak serieus, onze projecten zijn geen toeristische attracties. Het is bovendien heel storend voor de plaatselijke medewerkers van onze alliantie maar ook voor andere vrijwilligers als er plots iemand verschijnt op de projecten om een kijkje te nemen.

Wij zijn zelf geen dokters en kennen niemand zijn persoonlijke achtergrond. Daarom raden wij iedereen aan om een afspraak te maken met jouw dokter of reisvaccinatie centrum tijdig voor het afreizen naar je bestemming. Je kan ook steeds een kijkje nemen op de website van het tropisch instituut van geneeskunde voor de laatste stand van zaken in Ghana.

Elke organisatie binnen onze alliantie heeft een noodprocedure. Bovendien ontvang jij ook alle noodtelefoonnummers eenmaal aanvaard als vrijwilliger. Al deze gegevens vind jij terug op je persoonlijke projectpagina.

Je moet visum aanvragen in de Ghanese ambassade in Brussel. Best neem je toeristenvisum. Visum kost 70 euro en is 2 maanden geldig. Je kan ter plaatse visum verlengen of bij terugkeer ‘overstay’ betalen.

Jouw mentor zorgt voor de de nodige documenten, gegevens en procedure om de visumaanvraag vlot te laten verlopen. Je krijgt deze gegevens zodra je aanvaard bent als vrijwilliger.

Jij hebt waarschijnlijk al begrepen na het lezen van het voorgaande dat een doorsnee dag in Ghana niet bestaat. Elke dag kan anders zijn en dat is net het mooie maar ook het uitdagende aan vrijwilligerswerk. Wij vragen jou om flexibel en proactief te zijn op elk moment.

In Ghana werkt men van maandag tot zaterdag. Zondagen zijn meestal vrije dagen. Uren zijn hier moeilijk op te kleven want het kan zijn dat jij ’s avonds moet werken.

Continu worden er nieuwe ideeën en initiatieven gelanceerd en het kan zijn dat andere vrijwilligers jouw hulp nodig hebben. De kans is groot dat jij aan meerdere projecten meewerkt. Onthoud dat hoe meer jij investeert in jouw ervaring, hoe meer jij eruit haalt.

Wat wel gegarandeerd is, zijn de fijne avonden en vrije tijd samen van de andere vrijwilligers waardoor jij je niet zal vervelen en nieuwe vrienden zal maken.

Engels is de officiële taal in Ghana, maar de meeste Ghanezen spreken één van de 70 inheemse talen. Ewe is de lokale taal in Kpando en de volledige Voltaregio. Recent werd het onderwijssysteem aangepast en krijgen de kinderen pas vanaf het 4de lager onderwijs in het Engels. Vanaf de kleuterschool krijgen ze wel al het Engels als een “subject”. Kleine kinderen en ongeschoolden spreken dan ook vaak geen of weinig Engels.

Voor een vlotte communicatie met de lokale Ghanezen is enige kennis van de Engelse taal welkom. Zonder kan ook, maar de beleving zal enigszins anders zijn. Je krijgt voor je vertrek een lijst met Ewe woordjes.

Alle organisaties actief in de alliantie nemen hun werk heel serieus. Van algemene voorbereidingen tot details waar jij nooit bij stil staat, maar die van belang zijn om jou een veilige, comfortabele en betekenisvolle ervaring te geven. Wij steken veel tijd in het voorbereiden, opvolgen en uitvoeren van onze voorbereidingsmaterialen, maar ook van onze projecten ter plaatse. Wij hopen dat jij van jouw kant je voor 100% inzet tijdens jouw vrijwilligerswerk en dit doet op een respectvolle manier zowel voor ons, maar nog meer voor de lokale bevolking.

 • Vrijwilligers zijn geen toeristen. Vrijwilligers dienen de lokale bevolking terwijl toeristen gediend willen worden. Wij verwachten van jou dat jij een open, flexibele en proactieve houding aanneemt. Dat zijn immers de meest fundamentele eigenschappen van een goede vrijwilliger.
 • Vrijwilligers zijn geen werknemers. Jij zal de richting gewezen worden voor en tijdens jouw vrijwilligerswerk, jij zal echter niet dezelfde opleiding ontvangen die een werknemer ontvangt. Wij verwachten dat jij vragen stelt, jouw hulp aanbiedt en je engageert bij het uitvoeren van jouw projectwerk.
 • Vriendelijkheid en positief zijn, zijn zeer goede eigenschappen. Jij zal veel mensen ontmoeten tijdens jouw vrijwilligerswerk. Goede sociale eigenschappen zijn de sleutel tot succes voor een goede omgang met anderen. De beste vrijwilligers zijn zij die een goede relatie opbouwen met de mensen met wie zij samenwerken. Grijp elke mogelijkheid voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zelfs al is er een taalbarrière.
 • Jij verblijft en werkt in een ontwikkelingsland waar het leven compleet verschilt van wat jij gewoon bent. Verwacht niet dezelfde efficiëntie, stiptheid en structuren te vinden die jij gewoon bent. Jou open stellen voor en aanpassen aan nieuwe situaties zijn de meest fundamentele kwaliteiten van een vrijwilliger. Verwacht niet dat jij een scenario in de schoot geworpen krijgt. Elke dag zal anders zijn en verschillende situaties die jij niet verwacht had, kan jij tegen komen op jouw pad.
 • Misschien heb jij vakantie genomen om vrijwilligerswerk uit te voeren. Houd er echter rekening mee dat een “vrijwilligersvakantie” niet bestaat. Vrijwilligers hebben plezier in hun werk en tijdens hun vrije tijd. Vrijwilligerswerk in het buitenland is echter niet gemakkelijk. Het kan zeer uitdagend zijn en sommige dagen lijken een oefening in het managen van frustraties. Het maakt allemaal deel uit van de ervaring. Daarom zijn geduld en een positieve houding goede eigenschappen voor een vrijwilliger.
 • Jij gaat de wereld niet veranderen. Zolang jij jouw taken vervult op een verantwoordelijke manier dan maak jij deel uit van het team dat een positieve impact wil hebben op de lokale gemeenschap.
 • Wees nederig en stel je open om te leren. Misschien heb je overweldigende ideeën, eigenschappen, talenten en kennis om te delen. De plaatselijke bevolking heeft ook veel te bieden.
 • Jij reist naar een nieuw land waar de kleinste onderdelen van het dagelijks leven verschillen van wat jij kent. Probeer deze te begrijpen en oordeel er niet te snel over. De cultuur van de gemeenschap waar jij in verblijft is niet beter of slechter dan in jouw woonplaats, het is gewoon verschillend. Zet je oogkleppen af, open je hart en jij krijgt een comfortabel gevoel zelfs buiten jouw eigen comfort zone.
 • Tijdens jouw vrijwilligerswerk, en vooral tijdens de voorbereiding, krijg jij van ons veel informatie over de projecten, levensvoorzieningen, dagelijks leven, … Omstandigheden kunnen echter onvoorzien veranderen. De plaatselijke behoeften kunnen ervoor zorgen dat jij andere taken moet uitvoeren dan gepland. Jij moet begrijpen dat de taken van een vrijwilliger gebaseerd zijn op de plaatselijke behoeften en niet op jou persoonlijk. Het is jouw verantwoordelijkheid om je aan te passen, want jij gaat om te geven en niet om te nemen.

Dagelijks gedrag in Ghana

 • Wees deftig gekleed volgens de plaatselijke gebruiken. Vooral vrouwen kleden zich meer conservatief dan jij gewoon bent. Vrouwen in Ghana dragen geen bikini’s en zwemmen in hun kleren.
 • Volg de plaatselijke gewoonten en onthoud dat corruptie en slecht bestuur soms de norm is in Ghana.
 • Zoek jouw houvast in de culturele en traditionele normen van Ghana. Aanschouw deze als een wachtwoord en als je een vraag hebt over de cultuur stel deze, wees niet verlegen!
 • We zijn niet van plan om te babysitten op jou. Wij verwachten dat jij de gegeven instructies door ons en onze lokale partner volgt. Wij verwachten ook dat jij op een respectvolle manier communiceert met ons, maar ook over ons en onze lokale partner. Maakt niet uit of jouw ervaring goed of slecht is, vertel het ons. Dit is de enige manier om onze werking en die van onze projecten in Ghana te verbeteren.

Startdata

In onze alliantie vragen wij de vrijwilligers steeds om volledige weken vrijwilligerswerk te doen. Voor sommige projecten kan het al vanaf één week maar het kan ook zijn dat er een ander minimum vereist is voor bepaalde projecten. Dit kan je lezen op de projectpagina van jouw gekozen bestemming.

Wanneer Kan Ik Aankomen In Ghana?

Flexibiliteit ten top in Ghana want je kiest zelf welke dag je arriveert.

Wat Is De Minimum Periode?

Dit is afhankelijk van het project waar je aan gaat meewerken. Bekijk de projecten om meer te weten te komen over de minimale periode voor elk project.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Deel Deze Pagina
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email