Volunteer Abroad Alliance

Vrijwilligerswerk in Laos

Algemene Informatie

Als vrijwilliger in het buitenland trek jij naar het adembenemende Vang Vieng tussen Vientiane en Luang Prabang. Je kunt kiezen uit verschillende vrijwilligersprojecten allen gericht op de verbetering op onderwijs. Bereid je voor op een echte non-profitervaring met een verbazingwekkende positieve impact. Je werkt als vrijwilliger bij ons team dat erkend is als INGO door de lokale autoriteiten, een erkenning krijgen als INGO komt niet vaak voor in Laos.

Laos ligt ingesloten tussen zijn grote buren Thailand en Vietnam en je kan er bijgevolg snel langs kijken. Laos is volledig ingesloten zonder kustlijn met ongeveer 7 miljoen inwoners. Het land komt zelden in het nieuws en is grotendeels afgescheiden van diverse westerse invloeden. Dankzij zijn cultuur en tradities, vriendelijke mensen en prachtige natuur wordt Laos steeds populairder.

De Laotiaanse regering erkent het belang om de economie uit te bouwen, weg van een landbouw cultuur en in de recente jaren maakte Laos stilaan vooruitgang in het terugdringen van de armoede. De groei is niet te vergelijken met die van de buren Thailand en Vietnam, de Laotiaanse groei kent voornamelijk vooruitgang dankzij de mijnbouw. Toerisme draagt ook bij aan de groei en zorgt ervoor dat het land verder kijkt dan zijn economische grenzen en op die manier ook verlost raakt van zijn politiek isolement. Laos trad toe tot de ASEAN (vergelijkbaar met EU) in 2007 en heeft de relaties versterkt met China en Vietnam. Buitenlandse hulp van NGO’s en bilaterale akkoorden hebben ervoor gezorgd dat er, weliswaar kleine, vooruitgang kwam op het vlak van communicatie, transport, infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Ondanks dit alles blijft Laos nog steeds één van de armste landen ter wereld. Het merendeel van de bevolking bestaat nog steeds uit landbouwers. Het onderwijssysteem is slecht ontwikkeld en de gezondheidszorg is nog steeds van ondermaats niveau. Kindersterfte is van de hoogste in de regio en veel inwoners hebben moeilijk toegang tot drinkbaar water. Ondanks dat basis gezondheidszorg verspreid is over het hele land, blijven er steeds problemen op het vlak van ondervoeding, knokkelkoorts (dengue), malaria, … De spreiding van HIV is beperkt maar met buren als Cambodja en Thailand is dit toch een bedreiging.

Vernieling van natuurlijke rijkdommen is een ander probleem. Tot in de jaren ’40 was 70% van het land bedekt door oerwoud maar dat cijfer is gezakt tot onder de 40%.

Laos is een eenpartijstaat die geleid wordt door de communistische partij (LPRP). Ondanks kleine verschillen binnen de partij op het vlak van economische hervormingen, democratische verandering en buitenlandse betrekkingen, blijft de partij eendrachtig in zijn sterke controle over alle onderdelen in zowel het bestuur als de samenleving. Op de Hmong bevolking na, die grotendeels in de bergachtige gebieden in het noorden wonen, komt oppositie voornamelijk vanuit het buitenland.

Slechts 34% van de bevolking woont in verstedelijkte gebieden. De meerderheid van de bevolking woont op het platteland. Zelfs de meest verstedelijkte gebieden, inclusief de hoofdstad Vientiane, voelen landelijk aan.

De bevolking bestaat uit 49 verschillende etnische groepen. 55% van de bevolking is Lao; 11% Khmu en 8 % Hmong. Spanningen zijn er voornamelijk tussen de regering en de Hmong bevolking. Deze spanning stamt af van de Vietnam oorlog toen de Hmong meevochten aan de zijde van CIA tijdens de geheime oorlog in Laos. Na de verloren oorlog vluchtten veel naar Thailand of het westen. De oorlog weegt nog steeds op de relaties tussen de verschillende partijen en de Hmong situatie is controversieel en taboe in Laos.

Ondanks dat er wetten bestaan over mensenrechten is misbruik alom verspreid omdat er wettelijk niets te doen is tegen acties van de overheid. Justitie valt, net als de rest van de samenleving, onder controle van de overheid. Dit maakt het bijzonder moeilijk om te spreken van transparantie in rechtszaken. De media is gecontroleerd door de overheid en wordt ook gebruikt als politiek uithangbord, persvrijheid wordt niet getolereerd. Human Rights Watch heeft herhaaldelijk zijn zorgen geuit over de Hmong vluchtelingen die gerepatrieerd zijn van Thailand naar Laos en tegen hun wil vastgehouden worden in kampen.

De uitbouw van mijnbouw, waterkrachtcentrales, plantages, industrie en gebrekkige sanitaire voorzieningen dragen allemaal bij aan de ontbossing van het land. Erosie, de vervuiling van de rivieren en meren, jacht en illegale houthandel laten hun sporen na. Laos is ook regelmatig het slachtoffer van overstromingen waardoor het afhankelijk blijft van buitenlandse hulp.

Vrijwilligerswerk in Laos - Vang Vieng
Luchtfoto van Vang Vieng

Over Vang Vieng

Vang Vieng belichaamt het enorme potentieel van Laos. Met een adembenemend landschap en vruchtbare grond behoudt Vang Vieng zijn landbouwcultuur terwijl het zich presenteert als internationale toeristische bestemming. Vang Vieng is een district met ca 25.000 inwoners. Het aantal toeristen dat Vang Vieng bezoekt groeit jaarlijks. De lokale overheid heeft stappen ondernomen om deze groei te managen ten voordele van de armen en het behoud en met respect voor het milieu. De regering heeft een masterplan willen implementeren voor duurzame ontwikkeling van het district. Ondanks dit alles zorgen beperkte middelen en de hoge armoede ervoor dat de uitdagingen blijven. Terwijl kleinschalig toerisme enorm potentieel heeft om armoede te verminderen haalt de meerderheid van de inwoners momenteel geen voordeel uit de toeristische groei.

Toerisme in Vang Vieng heeft ook een negatieve impact op het milieu. De extra vervuiling die het toerisme meebrengt in de rivieren en omgeving is niet te onderschatten. Afvalwater afkomstig uit het huishoudelijk gebruik zoals afwas en baden stroomt gewoon in de rivier. Niet enkel de grote maar ook kleine ondernemingen dragen bij aan het vervuilen van de omgeving. Vervuiling kan ernstige gevolgen hebben en dit niet enkel voor het milieu maar ook voor de economie, voedselveiligheid en gezondheid van de lokale gemeenschappen. Kinderen spelen tussen het afval en grondvervuiling kan zijn impact hebben op de voedselvoorziening. Het vervuilen van de rivieren waarop de lokale bevolking beroep doet voor baden tot koken en ceremonies, bedreigt de traditionele manier van leven.

Projecten In Laos

Je kan kiezen welk project je wilt doen als je je aanmeldt als vrijwilligers. Alle taken zijn op dezelfde locatie, het is een “team” waarin je als vrijwilliger deelneemt om iets groots te voltooien. Daarom hopen we dat je flexibel zal zijn om dit doel te bereiken. We proberen om rekening te houden met jouw wensen maar in Laos kan alles plots veranderen (bijvoorbeeld: spontane lokale feesten, feestdag, …).

Onderstaande projecten zijn slechts algemene gegevens. Het is onmogelijk om exacte details te geven over jouw werk. Onthoud dat jij als vrijwilliger aan de slag gaat in Laos waar alles kan veranderen in enkele uren tijd. Flexibel zijn is een goede eigenschap voor een vrijwilliger. Nogmaals, jij bent daar om het project te dienen en niet andersom. Wij verwachten dat jij meedraait waar nodig, ook al is dit niet in het project waarvan jij gedacht had te helpen. Onze lokale partner weet het beste waar jij op dat moment ingezet kan worden op de meest efficiënte manier. Bijvoorbeeld: het heeft geen zin om met 3 personen Engelse les te geven terwijl er elders veel werk is, elke taak heeft zijn nut. Vraag ons dus niet om een uitgelijnd programma te bezorgen. Houd er ook rekening mee dat het kan zijn dat jij een combinatie van taken uitvoert.

Wij verwachten dat onze vrijwilligers zelfstandig kunnen werken. Onthoud dat je niet altijd iedere seconde van de dag kunt vertrouwen op de lokale mensen. Jij gaat naar Laos om hen te helpen, het is niet andersom.

Onderwijs

Ondanks alle geleverde inspanningen om het onderwijs te verbeteren in Laos blijft de kwaliteit nog steeds ondermaats. Er is een tekort aan (gemotiveerde) leerkrachten, de school infrastructuur laat te wensen over en vroegtijdig schoolverlaten zijn enkele problemen. Deze problemen zijn zichtbaar in Vang Vieng waar de groeiende toeristische markt vraagt naar personeel dat Engels spreekt. Geen of een gebrekkige kennis van de Engelse taal is een probleem in een zoektocht naar een deftige job in de toeristische sector.  Wij geven Engelse lessen aan de kinderen van gemeenschappen die hiervoor onvoldoende toegang tot hebben.

Het onderwijsproject verbindt hulpeloze scholen en ons opleidingscentrum met vrijwilligers, zodat de studenten waardevolle Engelse taalvaardigheden kunnen verwerven. Bovendien brengen vrijwilligers nieuwe ideeën en perspectieven die intercultureel begrip bevorderen.

Wat doen de vrijwilligers?
Vrijwilligers worden ingeschakeld bij één van volgende projecten

 1.  Wij bieden naschoolse Engelse lessen aan in onze eigen school in eigen beheer. Hier kunnen kinderen en jongeren terecht die weerhouden zijn voor extra naschoolse activiteiten, voor lessen met oog op latere tewerkstelling in de toeristische sector.
 2. Engels maakt deel uit van het lessenprogramma in de lagere school. Het probleem is dat niet elke lagere school beschikt over een leerkracht Engels. Wij assisteren de lokale leerkrachten in de lagere school zodat zoveel mogelijk kinderen toch kennismaken met het Engels. Deze lessen zijn een grote uitdaging want de doelgroep is nog jong (tussen 7 en 10 jaar oud) en het Engels is zeer beperkt.
 3. Soms komen ook nog andere scholen om hulp vragen, zoals de plaatselijke “hoge school”.

Minimum : 2 weken

Schema: Jij kan het hele jaar door starten. Afhankelijk van de periode geef jij les tijdens de avonduren of overdag.

Gestelde eisen:
Een opleiding tot leerkracht is niet nodig wij vragen wel dat jij volgende eigenschappen bezit:

 • De Engelse taal machtig zijn.
 • De creativiteit en het initiatief bezitten om klassen met beperkte middelen te leiden.

Constructie

Donaties en fondsenwerving worden gebruikt voor het bouwen en renoveren van scholen. Taken kunnen zijn: schilderen, pleisteren, schilderen, betonvoorbereiding en gieten, plafond, …

Wij kunnen geen enkele garantie geven dat jij kan meewerken aan een (lopend) project omdat wij niet weten wanneer er juist gewerkt wordt en of er voldoende fondsen ter beschikking zijn tijdens jouw aanwezigheid. De enige manier om zeker te zijn van constructie- of renovatiewerken is zelf te zorgen voor fondsen. Dit dient wel op voorhand te gebeuren in samenspraak met ons, zodat wij dit kunnen opnemen met het Departement van Onderwijs. Wij werken immers samen met hen en beginnen niet zomaar iets voor hen. Jij kan trouwens ook niet zomaar een school binnen stappen met een som geld.

Minimum : 1 week.

Schema: Jij kan het hele jaar door starten. Afhankelijk van de beschikbare fondsen.

Gestelde eisen:
Houd rekening met het klimaat in Laos en de beperkte voorzieningen die zwaar kunnen wegen op fysisch werk. Je moet er ook rekening mee houden dat de beschikbare werkmaterialen (als ze al beschikbaar zijn) niet dezelfde kwaliteit hebben als jij gewoon bent. Creatief denken is een pluspunt.

Ons Plaatselijk Team In Laos

Vrijwilligerswerk in Laos - Sai

Sai

Operations Manager

Als Operations Manager is Sai verantwoordelijk voor de administratie, en geloof ons in Laos is er veel administratie door de zeer complexe bureaucratie. Je zal Sai dus veel met de handen in het haar zien zitten. Hij is bovendien verantwoordelijk voor het leiden van de schoolbouwprojecten, maar ook voor bedrijfsontwikkeling.

Nodig Sai gerust uit om een pint te gaan drinken, hij zegt zeker geen nee.

Vrijwilligerswerk in Laos - Kham

Kham

Vocational & Center Manager

Kham is afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Hij is verantwoordelijk voor ons opleidingscentrum, maar ook voor onze samenwerking met de officiële onderwijsafdelingen en scholen.

Kham speelt graag gitaar en neemt zijn liedjes graag mee in de klas. Wie weet schrijf jij met Kham de volgende wereldhit.

Vrijwilligerswerk in Laos - Boun

Boun

De Mama Van De Vrijwilligers

Als echtgenote van Sai zorgt zij voor de vrijwilligers als een echte moeder. Boun zorgt dagelijks voor de overheerlijke maaltijden, alle vrijwilligers prijzen haar kookkunsten.

Laat je niet tegenhouden om Boun te helpen tijdens het koken en je gaat naar huis als een volleerd Laotiaanse kok.

Ons Vrijwilligershuis

Jij verblijft in ons eigen gehuurd vrijwilligershuis. De kamers huisvesten maximum twee vrijwilligers en hebben elk hun eigen badkamer (al dan niet grenzend aan de kamer). Wij beschikken over twee “single rooms” en drie “double/twin rooms” afhankelijk van beschikbaarheid kunnen koppels in Laos ook terecht, meld dit zeker bij aanvraag.

De badkamers hebben een westers toilet, lavabo, spiegel en douche met warm water. Hou wel rekening dat op het einde van het regenseizoen (april-mei) water schaars kan zijn in Vang Vieng en wij soms ook zonder water zitten. Elke badkamer heeft een waterreservoir, spring echter voorzichtig om met dit water in tijden van schaarste. Lakens en handdoeken zijn inbegrepen, deze moeten wel binnenblijven. Voor uitstapjes moet jij je eigen handdoek meenemen.

Alle kamers hebben ventilators, ramen en stopcontacten (Europese stekkers passen). Er is een telefoon voor noodgevallen en draadloos internet. Er is drinkwater, koffie en thee voorhanden in de keuken.

Het gebouw is gelegen op 5 minuten wandelen van het centrum van Vang Vieng waar je tal van cafeetjes, restaurants en andere activiteiten vindt.

Maaltijden In Ons Vrijwilligershuis

De Laotiaanse keuken is uniek, erg lekker en je kunt verwachten dat je tijdens je verblijf heel goed kunt eten. Elke dag wordt er ontbijt, lunch en diner geserveerd. Onze kok bereidt een breed scala aan gerechten voor de vrijwilligers.

 • Ontbijt: dit is meestal westers georiënteerd. Afhankelijk van je werkschema, ontbijt je alleen of samen met andere vrijwilligers.
 • Lunch: dit kan van alles zijn, van een broodje, tot gebakken rijst, noedelsoep, groenten, … afhankelijk van jouw werkplaats is de lunchpauze tussen 11.30 en 13.30. Het kan zijn dat jij eet op jouw werkplaats (vb: school).
 • Avondmaal: ongeveer hetzelfde als ’s middags maar uitgebreider, vergelijk het met een rijsttafel met diverse gerechten. Dit wordt geserveerd om 18.30.

Laotianen gebruiken het spreekwoord: “alleen eten is niet lekker”. Daarom moedigen we alle vrijwilligers aan om samen te eten. Als je problemen hebt om op de grond te zitten, dan is dat geen probleem. We hebben ook een tafel met stoelen in het vrijwilligershuis.

Jij eet meestal in het vrijwilligershuis maar het kan zijn dat jij occasioneel op verplaatsing eet.

Vrije Tijd

Vrijwilligerswerk in Laos is veel meer dan enkel werken. Je kan vrijwilligerswerk niet vergelijken met een full-time job. Je hebt genoeg tijd om de omgeving te ontdekken samen met andere vrijwilligers en je hebt zelf ook inspraak over je uren.

Vang Vieng is omgeven door een karststeen gebergte met rivieren en stromen. Er zijn ontelbare grotten en rijstvelden te ontdekken. Nabij gelegen lagunes bezorgen de mogelijkheid op een verfrissende duik. Vrijwilligers en stagiairs kunnen deelnemen aan typische toeristische activiteiten in de omgeving zoals: kayaken, rotsklimmen, mountainbiken, …. In het centrum van Vang Vieng hangt een rustig sfeertje. Er zijn tal van restaurantjes en bars met Laotiaans en Westers eten en je kan een tempel bezoeken. Buiten dit zijn er kleurrijke openluchtmarktjes waar jij je onder de plaatselijke bevolking kan begeven.

Vraag aan het plaatselijk team waar je naar toe kan. Zij beschikken ook over een kaart van de omgeving.

Mogelijke Kosten

Vrijwilligerswerk in het buitenland gaat nu eenmaal gepaard met kosten en het is niet de bedoeling dat de gemeenschap die jij gaat helpen hiervoor moet opdraaien. Mochten er voldoende budgetten zijn om deze kosten te dragen, dan zouden we deze uitgeven aan een lokale medewerker die de lokale cultuur en dagelijkse gebruiken kent.
Wil je meer weten over ons transparant systeem, neem dan een kijkje op de transparantie pagina.

Huisvesting & Maaltijden

Deze kosten, die je ter plaatse betaalt, zijn eigen aan jouw verblijf in Laos, zoals je accommodatie en maaltijden. Door lokaal te betalen ben je er ook zeker van dat je bijdrage direct in Laos terecht komt en niet achterblijft op verschillende “tussen stations”.  Huisvesting is betaalbaar omdat we een huis huren met een paar kamers en een volledig uitgeruste keuken.
Ben je een groep bestaande uit meer dan 5 deelnemers? Neem dan eerst contact met ons op, er kunnen andere voorwaarden zijn. De kosten van het vrijwilligershuis is maar €105 per week. Verder zal je ook kunnen genieten van verschillende extra voordelen tijdens het vrijwilligerswerk.

Wat is inbegrepen?

 • Lokale kosten en voorbereidingen voor je werk;
 • 3 maaltijden per dag (van maandag tot vrijdag) + kleine snack in de namiddag;
 • Je verblijf in een comfortabel huis tijdens je volledige plaatsing;
 • Dagelijkse opvolging, begeleiding en samenwerking van ons lokale team;
 • Fiets;
 • WIFI;
 • Gebruik van de wasmachine;
 • Koelkast;
 • Onbeperkte toegang en gebruik van onze keuken.

Andere Mogelijke Kosten

Waarschijnlijk zijn er nog andere uitgavenposten waar je graag rekening mee houdt. De lijst is een summiere opsomming van de meest voorkomende mogelijke kosten:

 • Vervoer van en naar Vang Vieng, dit houdt in zowel de vliegtickets als de lokale transportkosten. Eenmaal aanvaard als vrijwilliger, krijg je een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving hoe je aan het vrijwilligershuis geraakt. Wil je toch gemakkelijk hebben, dan kunnen wij zonder problemen transport regelen vanaf de luchthaven naar het vrijwilligershuis aan een extra kost van €100 (150 km);
 • Andere dranken dan water;
 • Drankjes en maaltijden in het weekend en op feestdagen;
 • Reisverzekering;
 • Transport en inkomgeld tijdens vrije tijd;
 • Visum (ca €30 voor 30 dagen);
 • Souvenirs;
 • Extra snacks;
 • Hoewel je een fiets beschikbaar hebt voor alle nabijgelegen projecten. Sommige bouwprojecten vinden plaats in een afgelegen gebied (ongeveer 25 km). De kosten van dit transport worden gedragen door de vrijwilliger. Neem contact op met je mentor voor de mogelijkheden.

Aansluitingsbijdrage

Wij willen ervoor zorgen dat er voldoende instroom is van vrijwilligers om elk project leefbaar te houden. Veel projecten vragen immers een continuïteit aan vrijwilligers om het project te laten slagen of voldoende impact te creëren. Jammer genoeg kost marketing en vrijwilligers werven veel geld. De budgetten die onze organisaties inzamelen tijdens wervingscampagnes worden gebruikt om projecten in het zuiden uit te werken ten behoeve van de lokale bevolking en deze willen wij dus niet aanspreken voor marketingcampagnes.

De aansluitingsbijdrage dient om de kosten van ons vrijwilligersplatform te dragen. Wij vragen aan elke deelnemer een eenmalige bijdrage van €130. Dit is enkel bij de eerste keer vrijwilligerswerk en pas nadat je aanvaard bent. Na betaling van deze bijdrage kan je in de toekomst onbeperkt vrijwilligerswerk doen bij welk project dan ook (als er plaats is en je voldoet aan de gestelde eisen uiteraard).

Zodra jij aangesloten bent, informeren wij je steeds zodra er nieuwe projecten bijkomen in onze alliantie.

Waarvoor wordt je aansluitingsbijdrage gebruikt?

 1. Jaarlijkse kosten voor het beheer van ons platform zoals het beheer van de inschrijvingsdatabase, website, administratie …. Deze kosten proberen we tot een minimum te beperken maar moeten wel gedekt worden. Wij hebben een mooie website die onderhouden moet worden en waarop alle informatie betreffende onze programma’s en onze organisatie up-to-date gehouden moet worden.
 2. Promotie kost nu eenmaal geld en wij willen ons zoveel mogelijk zichtbaar maken in het straatbeeld om voor elk project voldoende vrijwilligers te vinden. Deze bijdrage wordt dus o.a. ook gebruikt voor promoties op diverse media, drukwerken, maar ook de aanwezigheid op beurzen & netwerkevenementen.
 3. We zijn vrijwilligers en steken veel energie in onze projecten maar ook in jouw voorbereiding. In het verleden hadden we vrijwilligers die niet kwamen opdagen. Dat is heel vervelend voor ons team en de lokale bevolking die we steunen. We zien deze bijdrage dan ook als een soort garantie dat je je toezegging zal nakomen.

Je kan alles over de mogelijke kosten lezen op onze transparantie pagina.

Voorbereiding & Begeleiding

Wij laten je uiteraard niet vertrekken zonder grondige voorbereiding en begeleiding. Wij hebben met Volunteer Abroad Allliance een systeem uitgewerkt dat ervoor zorgt dat jij op beide oren kan slapen en met een gerust gevoel kan vertrekken voor je vrijwilligerswerk in het buitenland. Zodra jij bent aanvaard en met alles in orde bent gesteld, kan jij rekenen op de begeleiding van onze experts.

Zodra je bent ingeschreven en geaccepteerd voor jouw project, kan jouw voorbereiding beginnen. Je krijgt op de website al veel te lezen, maar daarnaast kan jij je nog op andere manieren voorbereiden op jouw reis. Eenmaal aangekomen, kan je ook rekenen op de begeleiding van ons lokaal team.

Projectpagina

Het doen van vrijwilligerswerk zal een impact hebben op jou en op de lokale bevolking. Wij vinden het erg belangrijk om bij jou als vrijwilliger een stuk bewustwording te creëren, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op wat jou als vrijwilliger te wachten staat. Daarom ontvang jij na aanvaarding als vrijwilliger de inlogcodes voor de projectpagina. Hier vind je informatie die voor jou als vrijwilliger belangrijk is voor je voorbereiding. Zo kan je alles lezen over jouw project, accommodatie, instructies voor een visumaanvraag, een paklijst, cultureel advies voor jouw land en nog veel meer…

Persoonlijke Mentor

Onze ervaren mentor neemt contact met je op en zal jou helpen met advies en antwoorden op de vragen die je hebt. Jouw mentor is een lid van een organisatie die deel uitmaakt van onze alliantie en al jaren met fondsenwerving werkt voor het project waar jij naar reist, je kan dus spreken van een echte specialist. Onze mentors zijn leden van onze alliantie en hebben jaren ervaring in de projecten. Dit systeem zorgt ervoor dat jij van VAA een 100% deskundige begeleiding krijgt.

Jouw veiligheid in het buitenland is voor ons heel belangrijk. We laten vrijwilligers alleen afreizen naar gebieden waarvan wij zeker zijn dat ze politiek stabiel zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat het project niet door. Elk lid van de alliantie houdt de veiligheidsadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend in de gaten. Natuurlijk kunnen we ook vertrouwen op de lokale medewerkers van de alliantie. Zij wonen en werken daar zelf en kennen de omgeving heel goed.

Vang Vieng kent een tropisch klimaat met een jaarlijks terugkerend regenseizoen. Het weer is warm tot heet en vochtig gedurende het hele jaar. Met temperaturen tussen 13°C (winternachten) tot 40°C in de zomer. Het regenseizoen loopt van juni tot oktober. Houd er rekening mee dat het occasioneel wel eens kan regenen tijdens de andere maanden. De natste maanden zijn augustus en september. Neem tijdens de “droge” maanden een lichte regenjas mee voor de zeldzame regenbuien.

In elk land waar de leden van VAA actief zijn beschikt dit project over minstens één vaste medewerker. Deze medewerker organiseert jouw project en je verblijf samen met de deelnemende organisatie van onze alliantie. Tijdens jouw verblijf kun jij je altijd bij hen terecht; voor adviezen en praktische informatie staan ze voor je klaar, maar ook in geval van nood kun je op hen rekenen.

Wanneer je aankomt in jouw bestemming, word je verwelkomd door een medewerker van één van onze leden. In de sommige gevallen word je opgehaald door een plaatselijk medewerker van VAA die op je staat te wachten op het vliegveld. Op sommige bestemmingen is het eenvoudig om zelfstandig naar je project te reizen vanaf de luchthaven. Vervolgens geven we je een uitgebreide introductie in je nieuwe woon- en werkomgeving.

Eenmaal aanvaard als vrijwilliger ontvang jij van ons een gedetailleerde wegbeschrijving hoe jij aan je project geraakt. Wij delen deze informatie bewust niet op voorhand. De organisaties binnen onze alliantie nemen hun taak serieus, onze projecten zijn geen toeristische attracties. Het is bovendien heel storend voor de plaatselijke medewerkers van onze alliantie maar ook voor andere vrijwilligers als er plots iemand verschijnt op de projecten om een kijkje te nemen.

Wij zijn zelf geen dokters en kennen niemand zijn persoonlijke achtergrond. Daarom raden wij iedereen aan om een afspraak te maken met jouw dokter of reisvaccinatie centrum tijdig voor het afreizen naar je bestemming. Je kan ook steeds een kijkje nemen op de website van het tropisch instituut van geneeskunde voor de laatste stand van zaken in Laos.

Elke organisatie binnen onze alliantie heeft een noodprocedure. Bovendien ontvang jij ook alle noodtelefoonnummers eenmaal aanvaard als vrijwilliger. Al deze gegevens vind jij terug op je persoonlijke projectpagina.

Voor Laos heb je een internationaal paspoort nodig. Je kan je visum steeds bij aankomst regelen aan de meeste grensovergangen en op de luchthaven. Visum kosten veranderen van tijd tot tijd maar je mag ervan uit gaan dat een visum jou ongeveer €35 kost voor 30 dagen (tourist visa). Je kan je visum steeds verlengen in Laos. Op de beveiligde projectpagina vind je alle gedetailleerde informatie voor je visum.

Jij hebt waarschijnlijk al begrepen na het lezen van het voorgaande dat een doorsnee dag in Laos niet bestaat. Elke dag kan anders zijn en dat is net het mooie maar ook het uitdagende aan vrijwilligerswerk. Wij vragen jou om flexibel en proactief te zijn op elk moment.

In Laos werkt men van maandag tot zaterdag. Uren zijn hier moeilijk op te kleven want het kan zijn dat jij ’s avonds les geeft.

Continu worden er nieuwe ideeën en initiatieven gelanceerd en het kan zijn dat andere vrijwilligers jouw hulp nodig hebben. De kans is groot dat jij aan meerdere projecten meewerkt. Onthoud dat hoe meer jij investeert in jouw ervaring, hoe meer jij eruit haalt.

Wat wel gegarandeerd is, zijn de fijne avonden en vrije tijd samen van de andere vrijwilligers waardoor jij je niet zal vervelen en nieuwe vrienden zal maken.

Het team spreekt Engels maar enkele basisbegrippen leren in het Laotiaans is altijd gemakkelijk in jouw werk maar ook in de omgang met de bevolking. Maar doe het in je eigen tijd. Jij bent daar om hen iets bij te brengen en het hoeft niet andersom te zijn. Wij hebben een cursus digitaal met audio die je terugvindt op de projectpagina. Er zijn vrijwilligers die erin slagen om op enkele maanden tijd Laotiaans te spreken. Je hebt toegang tot deze cursus zodra jij officieel bevestigd bent als vrijwilliger.

Alle organisaties actief in de alliantie nemen hun werk heel serieus. Van algemene voorbereidingen tot details waar jij nooit bij stil staat, maar die van belang zijn om jou een veilige, comfortabele en betekenisvolle ervaring te geven. Wij steken veel tijd in het voorbereiden, opvolgen en uitvoeren van onze voorbereidingsmaterialen, maar ook van onze projecten ter plaatse. Wij hopen dat jij van jouw kant je voor 100% inzet tijdens jouw vrijwilligerswerk en dit doet op een respectvolle manier zowel voor ons, maar nog meer voor de lokale bevolking.

 

 • Vrijwilligers zijn geen toeristen. Vrijwilligers dienen de lokale bevolking terwijl toeristen gediend willen worden. Wij verwachten van jou dat jij een open, flexibele en proactieve houding aanneemt. Dat zijn immers de meest fundamentele eigenschappen van een goede vrijwilliger.
 • Vrijwilligers zijn geen werknemers. Jij zal de richting gewezen worden voor en tijdens jouw vrijwilligerswerk, jij zal echter niet dezelfde opleiding ontvangen die een werknemer ontvangt. Wij verwachten dat jij vragen stelt, jouw hulp aanbiedt en je engageert bij het uitvoeren van jouw projectwerk.
 • Vriendelijkheid en positief zijn, zijn zeer goede eigenschappen. Jij zal veel mensen ontmoeten tijdens jouw vrijwilligerswerk. Goede sociale eigenschappen zijn de sleutel tot succes voor een goede omgang met anderen. De beste vrijwilligers zijn zij die een goede relatie opbouwen met de mensen met wie zij samenwerken. Grijp elke mogelijkheid voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zelfs al is er een taalbarrière.
 • Jij verblijft en werkt in een ontwikkelingsland waar het leven compleet verschilt van wat jij gewoon bent. Verwacht niet dezelfde efficiëntie, stiptheid en structuren te vinden die jij gewoon bent. Jou open stellen voor en aanpassen aan nieuwe situaties zijn de meest fundamentele kwaliteiten van een vrijwilliger. Verwacht niet dat jij een scenario in de schoot geworpen krijgt. Elke dag zal anders zijn en verschillende situaties die jij niet verwacht had, kan jij tegen komen op jouw pad.
 • Misschien heb jij vakantie genomen om vrijwilligerswerk uit te voeren. Houd er echter rekening mee dat een “vrijwilligersvakantie” niet bestaat. Vrijwilligers hebben plezier in hun werk en tijdens hun vrije tijd. Vrijwilligerswerk in het buitenland is echter niet gemakkelijk. Het kan zeer uitdagend zijn en sommige dagen lijken een oefening in het managen van frustraties. Het maakt allemaal deel uit van de ervaring. Daarom zijn geduld en een positieve houding goede eigenschappen voor een vrijwilliger.
 • Jij gaat de wereld niet veranderen. Zolang jij jouw taken vervult op een verantwoordelijke manier, maak jij deel uit van het team dat een positieve impact wil hebben op de lokale gemeenschap.
 • Wees nederig en stel je open om te leren. Misschien heb je overweldigende ideeën, eigenschappen, talenten en kennis om te delen. De plaatselijke bevolking heeft ook veel te bieden.
 • Jij reist naar een nieuw land waar de kleinste onderdelen van het dagelijks leven verschillen van wat jij kent. Probeer deze te begrijpen en oordeel er niet te snel over. De cultuur van de gemeenschap waar jij in verblijft is niet beter of slechter dan in jouw woonplaats, het is gewoon verschillend. Zet je oogkleppen af, open je hart en jij krijgt een comfortabel gevoel zelfs buiten jouw eigen comfort zone.
 • Tijdens jouw vrijwilligerswerk, en vooral tijdens de voorbereiding, krijg jij van ons veel informatie over de projecten, levensvoorzieningen, dagelijks leven, … Omstandigheden kunnen echter onvoorzien veranderen. De plaatselijke behoeften kunnen ervoor zorgen dat jij andere taken moet uitvoeren dan gepland. Jij moet begrijpen dat de taken van een vrijwilliger gebaseerd zijn op de plaatselijke behoeften en niet op jou persoonlijk. Het is jouw verantwoordelijkheid om je aan te passen, want jij gaat om te geven en niet om te nemen.

Dagelijks gedrag tijdens vrijwilligerswerk in  Laos

 • We raden aan om geen alcohol te drinken waarvan jij de oorsprong niet kent. Alcohol kan problemen veroorzaken, zeker als het plaatselijk gestookt is. Kies jij er toch voor om alcohol te drinken, dan ben jijzelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Alcohol wordt niet gedronken tijdens het werk en zeker niet voor jij gaat lesgeven, tenzij sommige omstandigheden dit toelaten maar deze kan jij als vrijwilliger niet inschatten.
 • Wees deftig gekleed volgens de plaatselijke gebruiken. Vooral vrouwen kleden zich meer conservatief dan jij gewoon bent. Vrouwen in Laos dragen geen bikini’s en zwemmen in hun kleren. Als jij gaat lesgeven dan zorg jij ervoor dat jouw schouders zeker bedekt zijn en bij voorkeur ook jouw knieën.
 • Volg de plaatselijke gewoonten en onthoud dat corruptie en slecht bestuur soms de norm is in Laos.
 • Zelfs als het legaal is in jouw woonplaats, dan is het niet noodzakelijk in Laos. Gebruik tijdens jouw vrijwilligerswerk onder geen enkel beding enige vorm van drugs. Niet op jouw werkplaats, slaapplaats noch elders. Als er iets aangeboden wordt onder de vorm van “happy”, ga hier dan onder geen beding op in. Het kan komen in de vorm van pizza of fruit-shake en deze bevatten drugs.
 • Zoek jouw houvast in de culturele en traditionele normen van Laos. Aanschouw deze als een wachtwoord en als je een vraag hebt over de cultuur stel deze, wees niet verlegen.
 • We zijn niet van plan om te babysitten op jou. Wij verwachten dat jij de gegeven instructies door ons en onze lokale partner volgt. Wij verwachten ook dat jij op een respectvolle manier communiceert met ons, maar ook over ons en onze lokale partner. Maakt niet uit of jouw ervaring goed of slecht is, vertel het ons. Dit is de enige manier om onze werking en die van onze partner in Laos te verbeteren.
 • Onder geen enkel geval ga jij een relatie aan met iemand van ons lokaal team. Laotianen hebben een heel andere kijk op relaties en die zijn niet kortstondig. Jij kan heel wat brokken veroorzaken als jij de Laotiaanse manier van leven niet volgt.

 

Startdata

In onze alliantie vragen wij de vrijwilligers steeds om volledige weken vrijwilligerswerk te doen. Voor sommige projecten kan het al vanaf één week maar het kan ook zijn dat er een ander minimum vereist is voor bepaalde projecten, dit kan je lezen op de projecten pagina van de gekozen bestemming.

Wanneer Kan Ik Aankomen In Laos?

In Laos kies je zelf welke dag je arriveert.

Wat Is De Minimum Periode?

Vrijwilligerswerk in Vang Vieng is mogelijk vanaf 1 week.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Deel Deze Pagina
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email