Volunteer Abroad Alliance

Vrijwilligerswerk In Senegal

Algemene Informatie

Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen in Senegal, reis je naar het dorp Warang bij Mbour, op 45 km afstand van Dakar.

Senegal biedt een totale verandering van omgeving. Als het land van muziek en poëzie, is Senegal een veilige en één van de meest diverse staten in West-Afrika. Het land is geworteld in een traditie van uitwisseling en openheid. Het is een 100% Afrikaans Senegal dat je zal ontdekken, gelegen aan de Atlantische Oceaan. Het toerisme neemt toe en het mooie land telt heel wat bezienswaardigheden die in het UNESCO patrimonium zijn opgenomen.

Het land telt nagenoeg een 20-tal etnische bevolkingsgroepen met een eigen taal en cultuur en is wereldwijd een model voor samenleving. Naast de eigen etnische taal, spreekt 70% van de bevolking de “Wolof” taal.

Bijna de helft van de bevolking verdient minder dan 1,50 € per dag, wat vaak een (noodgedwongen) corruptie bevordert. De meeste vrouwen en de helft van de mannen zijn analfabeet. Kindersterfte is het hoogst bij kinderen op het platteland, in arme gezinnen en gezinnen met laag opgeleide moeders en is sterk verbonden aan armoede. Meer geld verdienen zal weinig uitrichten, zolang dit niet samen gaat met onderwijs, publieke gezondheidszorg en drinkbaar water.

Ook onderwijs, vooral voor meisjes en moeders, zal ongetwijfeld kinderlevens redden. De meeste families (60%) leven van landbouw, maar akkers leveren vaak te weinig op (gebrek aan kennis) om een ganse familie te voeden. De ouders van onze kinderen zijn nooit naar school geweest en kunnen niet lezen noch schrijven. Zij leven in grote families. Vanaf hun 10-12 jaar gaan ze met hun vader mee vissen of verhandelen zij groenten, fruit, vis, granen, enz. die ze met paard/ezel en kar vervoeren.

Petite Côte
Vissershaven in Mbour

Over Warang

Warang is een rustig toeristisch dorpje waar de school en je verblijfsplaats gevestigd is. Gelegen langs de Atlantische oceaan, zijn strandwandelingen en een mooie zonsondergang mogelijk.

De “Petite Côte” is een belangrijke toeristische bestemming geworden, ideaal voor activiteiten aan zee. Van dichterbij bekeken zijn er nog tal van prachtige hoekjes, dorpjes en prachtige (rustige) stranden

Mbour 8 km noordwaarts is de dichtstbijzijnde stad. Mbour is een belangrijke en typisch Afrikaanse stad, vol met activiteiten en het belangrijkste economisch centrum van de Petite Côte. Het grootste deel van de inkomsten bestaat uit ambachtelijke visserij. Bezoek de vissershaven, de markt en de aankomst van de prachtig gekleurde vissersboten rond 16.00 uur.

Vrijwilligerswerk in Senegal
Petite Côte

Projecten In Senegal

Onderstaande projecten zijn perfect voor een divers samengestelde vriendengroep die samen vrijwilligerswerk willen gaan doen in het buitenland.

Alle projecten vinden plaats in dezelfde schoolgroep waardoor de vrijwilligers van de verschillende projecten dus nauw samenwerken. Bovendien verblijven alle vrijwilligers in dezelfde accommodatie.

Studenten, “gap-year” en net afgestudeerden zijn welkom in alle projecten.

Onderwijs

Wat doen de vrijwilligers?

De verantwoordelijkheid van de vrijwilliger is veelzijdig. Belangrijk is het observeren van de kleuters om in te spelen op de interesses, de mogelijkheden, de voorkeuren, de gevoelens, de dingen waar het kind goed in is, of op vaardigheden of attitudes die onvoldoende ontwikkeld zijn.

Al deze componenten zitten dus ook vervat in de taken van de vrijwilliger en bevatten het begeleiden (dus ook creatieve beeldend, ritmische, muzikale en communicatieve vaardigheden), in overleg met de verantwoordelijke leerkracht.

De vrijwilliger ontdekt en stimuleert hoe hij/zij de leeractiviteiten voor kleuters kan voorbereiden, organiseren en begeleiden. Hoe stimuleer je de ontwikkeling van kleuters? Hoe organiseer je dat?

De vrijwilliger gaat aan de slag in een kleuterschool met 111 kinderen met leeftijden tussen 3 & 5 jaar.

Gestelde eisen: 
Vrijwilligers moeten geïnteresseerd en in staat zijn om lokale leraren te helpen bij de opvoeding van kinderen tussen 3 en 6 (kleuterschool). Persoonlijke en creatieve ideeën worden op prijs gesteld. Oplossingen/aanbevelingen voorstellen voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook steun en ideeën voor vernieuwing en verbetering zijn altijd welkom net zoals oplossingen/aanbevelingen over de kwaliteit van het onderwijs.”

Hij/zij moet begrip opbrengen en weten dat de toekomst van de Senegalese samenleving ligt in onderwijs en scholing, en in staat zijn om de opvoeding van kinderen uit arme gezinnen aan te voelen, bij te staan en te verbeteren. Daarvoor wordt hij/zij voldoende geïnformeerd door de directie en de bevoegde leerkrachten. Persoonlijke voorstellen/aanbevelingen zijn welkom.

Een goede tot gevorderde kennis van het Frans is noodzakelijk.

Typische dag:
De vrijwilligers volgen het tijdschema van de lessen. De schooltijd loopt elke dag van 8.00 uur tot 16.00 uur. Woensdagnamiddag en weekend heb je vrij.

Minimum: 8 weken

Schema: 
Het hele jaar door. Tijdens het regenseizoen juli, augustus, september en de vakanties (kerst- en paasvakantie) zijn er geen klasactiviteiten bij onze projecten. Tijdens deze periode hebben we minder vrijwilligers nodig maar zijn er wel regelmatig taken die uitgevoerd moeten worden. Tijdens de aanvraag voor je vrijwilligerswerk leer je hier meer over.

Maximum aantal vrijwilligers op hetzelfde moment: 6 (2 per klas)

Wat doen vrijwilligers?

Vrijwilligers helpen lesplannen te ontwikkelen in lijn met de leerplandoelstellingen voor vakken, waaronder wiskunde, talen, geschiedenis, aardrijkskunde en wereldoriëntatie.

Ze gebruiken de inhoud van hun leerervaring en moedigen aan om meer inzicht te krijgen in de onderwerpen waarin de kinderen geïnteresseerd zijn. Vrijwilligers dragen ook bij aan schoolevenementen en communiceren hiervoor met ervaren collega’s en met de schooldirectie.

Persoonlijke en creatieve ideeën worden op prijs gesteld. Als vrijwilliger stel je oplossingen en kwaliteitsaanbevelingen voor. Steun en ideeën voor vernieuwing en voor verbetering worden aangemoedigd. De vrijwilligers worden voldoende ingelicht en begeleid door de directie en de bevoegde leerkrachten.

De vrijwilliger gaat aan de slag in de lagere school met 494 leerlingen die bestaat  uit 12 klassen:

 • Primaire sectie (2x C.I./Integratielessen): 6 jaar (voor kinderen die geen kleuteronderwijs hebben gevolgd)
 • Voorbereidingslessen (2x C.P./Cours Préparatoire) : 7 jaar
 • Elementaire lessen 1st jaar (2x C.E.1/Cours Elementaire) : 8 jaar
 • Elementaire lessen 2de jaar (2xC.E.2/Cours élémentaires 2ième année) : 9 jaar
 • Secundaire lessen eerste jaar (2xC.M.1/Cours Moyen 1ère année) : 10 jaar
 • Secundaire lessen tweede jaar (2xC.M.2/Cours Moyen 2ième année) : 11 jaar

Gestelde eisen: 
Vrijwilligers moeten geïnteresseerd en in staat zijn om de plaatselijke leerkrachten te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen tussen 6 en 11 jaar.

Begrip opbrengen en beseffen dat een betere toekomst van de Senegalese samenleving ligt in onderwijs en in scholing. In staat zijn om de opvoeding van kinderen uit arme gezinnen aan te voelen, bij te staan en te verbeteren.

Een goede tot gevorderde kennis van het Frans is noodzakelijk.

Typische dag:
De vrijwilligers volgen het tijdschema van de lessen. De schooltijd loopt elke dag van 8.00 uur tot 16.00 uur. Woensdagnamiddag en weekend heb je vrij.

Minimum: 8 weken

Schema: 
Doorlopend maar houd er rekening mee dat tijdens het regenseizoen juli, augustus, september en de vakanties (kerst- en paasvakantie) er geen klasactiviteiten zijn. Tijdens deze periode hebben we minder vrijwilligers nodig maar zijn er wel regelmatig taken die uitgevoerd moeten worden. Tijdens de aanvraag voor je vrijwilligerswerk leer je hier meer over.

Maximum aantal vrijwilligers op hetzelfde moment: 24 (2 per klas)

In Senegal bestaat de samenleving hoofdzakelijk uit inwoners die ontspanning, scholing en arbeid bij auditief deficiënte mensen niet aanvaarden. Terwijl doven uitgesloten worden en in de rand van de maatschappij leven, vertegenwoordigen zij echter een belangrijke groep (1% ).

Inmiddels werd achterhaald dat dove kinderen horen met hun ogen en dat ze zich, met behulp van hun handen en uitdrukkingsmogelijkheden, even gemakkelijk uiten als horende kinderen. Jammer genoeg bestaat er voor deze doven in Senegal geen georganiseerd en aangepast pedagogisch staatsonderwijs.

Enkele zeer beperkte alfabetiseringsprojecten laten kinderen en volwassenen toe om zich met gebaren uit te drukken, maar van een echte scholing is hier geen sprake. Het gevolg is dat duizenden dove kinderen opgroeien zonder hun cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden te ontwikkelen…

De kans om productief bij te kunnen dragen tot de samenleving is voor hen vrijwel onbestaande. Hun uitsluiting en isolement als kind, en later als volwassene, blijft een groot probleem.
Onze schoolvereniging weigert deze situatie te aanvaarden, omdat deze omvangrijke generatie vraagt naar erkenning en socialisatie, problemen die eigenlijk veel verder reiken dan de doofheid zelf.

Tevens betreuren wij het gebrek aan verantwoordelijkheid vanwege de overheid voor hun integratie in de maatschappij, temeer daar er in het verleden reeds besluiten of wetten werden ondertekend (Wet voor Sociale oriëntatie n ° 2010-15 van 6 juli 2010) …  De gezagvoerders zouden zich hiervoor onverwijld moeten bekommeren, maar er gebeurt helemaal niets en de situatie blijft ongewijzigd.

Aangezien er geen officieel en speciaal onderwijs voor doven bestaat, is er ook geen speciale opleiding voor leraren voorzien. Op pedagogisch vlak werkt de schoolvereniging samen met de dovenschool te Dakar en kan zij rekenen op hun steun. Bij de aanvang van het schooljaar 2014-2015 werden 3 nieuwe klassen geopend. In 2019 tellen we 80 leerlingen van 4 tot 17 jaar in de basisschool met 6 klassen.

Sport en ontspanning is een essentieel onderdeel in de opleiding van elk kind. Ook de energie van dove kinderen kan met de sport in goede banen worden geleid. Dankzij de school nemen ook de doven deel aan interscolaire voetbalwedstrijden, oefenen rugby, en basketbal en leren zwemmen. Judo bevordert tevens wederzijds respect en discipline.

De scholengroep blijft ernaar streven om dove kinderen uit de onwetendheid te halen. Hiervoor trachten zij onze actieradius uit te breiden tot meer afgelegen gebieden, waar niets voor hen is voorzien. Daarom werd in oktober 2016 op wandelafstand van de schoolgroep een internaat geopend om aan 15 kinderen van 5 tot 15 jaar onderdak te verschaffen. De kinderen worden volledig ten laste genomen en kunnen zich op diverse gebieden ontspannen en ontwikkelen. Een gelukkige en grote familie kwam zo tot stand. De kosten voor hun scholing en hun verblijf worden gefinancierd door giften. Op termijn zal het internaat ontwikkelen in functie van het aantal opgenomen kinderen die de schoolleeftijd hebben bereikt.

De activiteiten van deze kinderen zijn veelomvattend en vervangen geleidelijk de harde tijden van hun eerste levensjaren: sport, manuele activiteiten, uitstappen, collectieve spellen, lego enz.

Om de dove jongeren later autonoom te laten functioneren, richten we ateliers en workshops in, zodat ze een vak kunnen aanleren (naaien, tuinieren, coiffure, breien en haken, ceramiek en pottenbakkerij, boekbinderij, schrijnwerkerij, metaalverwerking, patisserie, enz.). Dit vereist een efficiënte en professionele aanpak.

Wat doen de vrijwilligers?

Vrijwilligers moeten geïnteresseerd en in staat zijn om lokale leraren te helpen bij de opvoeding van dove kinderen. Persoonlijke inzet en creatieve ideeën zijn welkom. Hiervoor worden steun en ideeën voor vernieuwing en voor verbetering op prijs gesteld.

Gestelde eisen: 
Voor de 6 leerjaren van de dovenschool zijn kennis en ervaring van gebarentaal (liefst American Sign Language), contact, zorg, sociale integratie enz.) noodzakelijk.

Een goede tot gevorderde kennis van het Frans is noodzakelijk om vlot te kunnen samenwerken met het plaatselijk team.

Als vrijwilliger moet je begrip kunnen opbrengen en weten dat de toekomst van deze kinderen ligt in onderwijs en scholing. Tevens moet hij in staat zijn om deze kinderen aan te voelen, bij te staan en te helpen om zich in de maatschappij te integreren. De vrijwilligers worden voldoende geïnformeerd door de Directie en de bevoegde leerkrachten.

Typische dag:
De vrijwilligers volgen het tijdschema van de lessen. De schooltijd loopt elke dag van 8.00 uur tot 16.00 uur. Woensdagnamiddag en weekend heb je vrij.

Minimum: 8 weken

Schema: 
Doorlopend maar houd er rekening mee dat tijdens het regenseizoen juli, augustus, september en de vakanties (kerst- en paasvakantie) er geen klasactiviteiten zijn. Tijdens deze periode hebben we minder vrijwilligers nodig maar zijn er wel regelmatig taken die uitgevoerd moeten worden. Tijdens de aanvraag voor je vrijwilligerswerk leer je hier meer over.

Maximum aantal vrijwilligers op hetzelfde moment: 12 (2 per klas)

Landbouw

Je werkt op het landbouwproject van de onderwijsprojecten in Senegal.

Permacultuur is een wetenschap is ten voordele van een menselijke leefomgeving, die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als model.

Permacultuur is een filosofie van samenwerking met de natuur, en niet tegen de natuur. Hierbij worden langdurige en doordachte observaties toegepast, in tegenstelling tot bestaande langdurige en op termijn schadelijke arbeid.

Er wordt gekeken naar planten en dieren in al hun functies, in plaats van ze te behandelen als een geïsoleerd product systeem. Het heeft vele en veelomvattende vertakkingen, maar beperkt zich niet tot ecologische ontwerpen, ecologische engineering, regeneratief ontwerp, milieu-ontwerp en constructie.

Permacultuur omvat ook geïntegreerd waterbeheer dat een natuurlijke en duurzame architectuur ontwikkelt, alsook regeneratieve en zelfonderhouden habitat- en landbouwsystemen, gemodelleerd vanuit natuurlijke ecosystemen.

Het doel van een permacultuur kan meerledig zijn:

 • voedselvoorziening
 • verbeteren van de waterhuishouding
 • productie van brandstof, bouwmateriaal
 • herstel van door de mens beschadigde landschappen
 • creëren van een weerbare omgeving, die o.a. bescherming biedt tegen mogelijk natuurgeweld.

Gestelde eisen?
De vrijwilliger moet geïnteresseerd en in staat zijn om plaatselijke permacultuur mee te helpen ontwikkelen. Steun en ideeën voor vernieuwing en voor verbetering worden gewaardeerd. De vrijwilligers worden voldoende op de hoogte gebracht door lokale en ervaren specialisten.

De vrijwilliger moet de locatie en de gebruikers ervan kunnen waarnemen en in kaart brengen. Factoren als licht, wind en neerslag worden onderzocht en stromen van energie, mensen en materiaal worden erin meegenomen. In droge landen zoals Senegal worden de ontwerpen vooral gemaakt voor optimale wateropvang en behoud.

Een goede tot gevorderde kennis van het Frans is noodzakelijk om vlot te kunnen samenwerken met het plaatselijk team.

Minimum periode: 8 weken

SchemaDoorlopend

Typische dag:
De vrijwilligers regelen hun werk in overleg met de directie van de school en de lokale plantagebeheerders.

Maximum aantal vrijwilligers: Afhankelijk van de periode en van de te verwerken producten.

Gezondheidszorg

Meerdere aanpakken zijn mogelijk:

 • Dokters,
 • Tandheelkunde,
 • Verpleging,
 • Sociale hulp, 
 • Kinesitherapie, 
 • …..

Wat doen vrijwilligers?
Het doel van de vrijwilliger is bijdragen tot de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening binnen een specifiek domein in de scholengroep waar wij actief zijn.

Diverse strekkingen zijn mogelijk van algemene geneeskunde, tandheelkunde, verpleging, sociale assistentie, kinesitherapie, …. .

De kern van de bijdrage van de vrijwilliger is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen.

Concreet behoren de taken van de vrijwilliger: het onderzoeken, monitoren, behandelen, begeleiden van en communiceren met alle patiënten met alle aandoeningen binnen het (medisch) vakgebied.

De leerlingen kunnen tijdens schooluren gebruik maken van EHBO medicatie in een apart lokaal onder toezicht van een beroepsverpleger. Vrijwilligers worden op de hoogte gebracht door de directie en de bevoegde verpleger.

Gestelde eisen: 
De vrijwilliger heeft een opleiding genoten (of volgt een opleiding) binnen een specifiek medisch domein (geneeskunde, tandheelkunde, kinesitherapie, verpleging, sociale assistentie).

Ook vrijwilligers die extra begeleiding geven zonder medische ingrepen zijn welkom. Het is belangrijk dat je sociaal gericht bent en openstaat voor het organiseren van activiteiten voor kinderen met een downsyndroom.

Een goede tot gevorderde kennis van het Frans is noodzakelijk om vlot te kunnen samenwerken met het plaatselijk team.

Minimum periode: 2 weken

Schema:
Doorlopend maar houd er rekening mee dat tijdens het regenseizoen juli, augustus, september en de vakanties (kerst- en paasvakantie) er geen klasactiviteiten zijn. Tijdens deze periode hebben we minder vrijwilligers nodig maar zijn er wel regelmatig taken die uitgevoerd moeten worden. Tijdens de aanvraag voor je vrijwilligerswerk leer je hier meer over.

Typische dag:
De vrijwilligers regelen hun werk in overleg met de directie van de schoolgroep.

Verzorging

Kinderen met Downsyndroom hebben meer kans op medische problemen die in de loop der jaren lichamelijke problemen kunnen teweeg brengen. Ook kunnen zich problemen voordoen met gedrag, opvoeding en geestelijke ontwikkeling.

Regelmatige controle vanaf de eerste levensmaand tot en met de tienerjaren is heel belangrijk. Zo kunnen problemen vroegtijdig worden ontdekt en zo goed mogelijk behandeld en kunnen het kind en het gezin zo goed mogelijk worden begeleid.

Dankzij de ontwikkelingen in de medische wetenschap is de gezondheids- en levensverwachting van kinderen met Downsyndroom enorm gestegen. Zo kan het tijdig opsporen van problemen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor het kind.

Wat doen vrijwilligers?
Oefenen en het integreren in de dagelijkse zorg

Gestelde eisen:

 • Arts/Kinderarts (of studenten in opleiding) al dan niet gespecialiseerd in Downsyndroom.
 • Kinderfysiotherapeut, gespecialiseerde leerkracht, studenten in opleiding.
 • Een goede tot gevorderde kennis van het Frans is noodzakelijk om vlot te kunnen samenwerken met het plaatselijk team

Minimum periode: 2 weken

Schema
Doorlopend maar houd er rekening mee dat tijdens het regenseizoen juli, augustus, september en de vakanties (kerst- en paasvakantie) er geen klasactiviteiten zijn. Tijdens deze periode hebben we minder vrijwilligers nodig maar zijn er wel regelmatig taken die uitgevoerd moeten worden. Tijdens de aanvraag voor je vrijwilligerswerk leer je hier meer over.

Typische dag:
De vrijwilligers regelen hun werk in overleg met de directie van de schoolgroep.

Ons Plaatselijk Team In Senegal

Het zou een eindeloze job zijn als we alle leden van het lokale team op een rijtje moesten zetten. Het lokale team bestaat uit een Raad van Bestuur en een Directieraad. Deze beheren de verschillende groepen, oriënteren en begeleiden. Kleuterschool, basisschool, basisschool voor dove kinderen, de zorg voor kinderen met het Downsyndroom en de zorg voor dove kinderen in het internaat worden verzorgd door bekwame leerkrachten en medewerkers. Traditionele beroepen voor dove kinderen worden onderwezen door professionele trainers.

Hieronder stellen we de mensen voor van ons prachtige team.

Vrijwilligerswerk in Senegal

René

Administratief Directeur

René is de administratief directeur van de scholengroep en zal je begeleiden tijdens jouw werkzaamheden.

Vrijwilligerswerk in Senegal

Mathilde & Mady

Ouders van de vrijwilligers

Mady en Mathilde zijn als “ouders” voor de vrijwilligers, altijd bereid om uitleg te verschaffen over de honderden cultuur- religie- en gewoonteverschillen.

Zij zorgen dagelijks voor de vrijwilligers hun maaltijden en de verblijfplaats.

Onze Accommodatie

De herberg waar wij de vrijwilligers huisvesten is gelegen op ongeveer 1,5 km wandelafstand van de school & slechts op 500 meter van de Atlantische Oceaan.

Alle kamers zijn voorzien van een met dubbel bed of 2 aparte bedden, elk voorzien van bergruimte, muskietennet, ventilator, lakens en handdoeken. Je deelt de kamer met maximum 1 andere vrijwilliger.

Er is westers sanitair en warm water douches. Je deelt de badkamer en toilet met maximum 4 andere vrijwilligers.

Elektriciteit is 220 volt en er zijn voldoende stopcontacten aanwezig. Wifi is aanwezig in het volledige gebouw.

Maaltijden

Je eet je ontbijt en avondmaal op het dakterras van de herberg. Je lunch eet je op je werkplaats in de scholengroep.

Vrije Tijd

Vrijwilligerswerk doen in Senegal is meer dan alleen werken. Je kan vrijwilligerswerk niet vergelijken met een full-time job. Je hebt genoeg tijd om de omgeving te ontdekken samen met andere vrijwilligers en je hebt zelf ook inspraak over je uren.

Senegal staat gekend voor zijn prachtige stranden. Jouw verblijf bevindt zicht op slechts 500 m van één van deze prachtige stranden. Je kan er steeds terecht voor een leuke afkoeling of een namiddagje ontspanning.

Afhankelijk van jouw interesses zijn er tal van merkwaardige en onvergetelijke sites, in een prachtige sfeer en een totale verandering van omgeving.

Je kan tal van uitstappen, boottochten, en folkloristische bezienswaardigheden ondernemen, waarvan een groot aantal zijn opgenomen in het patrimonium van de Unesco.

Mogelijke Kosten

Vrijwilligerswerk in het buitenland gaat nu eenmaal gepaard met kosten en het is niet de bedoeling dat de gemeenschap die jij gaat helpen hiervoor moet opdraaien. Mochten er voldoende budgetten zijn om deze kosten te dragen, dan zouden we deze uitgeven aan een lokale medewerker die de lokale cultuur en dagelijkse gebruiken kent.
Wil je meer weten over ons transparant systeem, neem dan een kijkje op de transparantie pagina.

Huisvesting & Maaltijden

Deze kosten, die je ter plaatse betaalt, zijn eigen aan jouw verblijf in Senegal, zoals je accommodatie en maaltijden. Door lokaal te betalen ben je er ook zeker van dat je bijdrage direct in Senegal terechtkomt en niet achterblijft op verschillende “tussenstations”.

 • 2 weken: €280
 • 3 weken: €380
 • 4 weken: €480
 • extra week: €100

Wat is inbegrepen?

 • Verwelkoming op de luchthaven (Blaise Diagne te Dakar) van en transport naar de verblijfsplaats in Warang;
 • Transport naar de luchthaven na afloop vrijwilligerswerk;
 • Lokale kosten en voorbereidingen voor je verblijf;
 • Je verblijft in een comfortabele herberg tijdens je volledige plaatsing;
 • Ontbijt en avondeten tijdens het volledige verblijf;
 • Middagmaal met de leerlingen op school tijdens het schooljaar (niet tijdens de weekends en vakantiedagen);
 • Dagelijkse opvolging, begeleiding en samenwerking met ons plaatselijk team;
 • WIFI;

Andere Mogelijke Kosten

Uiteraard zijn er nog uitgavenposten waar je graag rekening mee houdt. De lijst is een summiere opsomming van de meest voorkomende mogelijke kosten:

 • Internationale transfers;
 • Dranken;
 • Reisverzekering;
 • Middagmaal tijdens weekends en vakantiedagen;
 • Transport en kosten eigen aan vrije tijd;
 • Souvenirs;
 • Extra snacks.

Aansluitingsbijdrage

Wij willen ervoor zorgen dat er voldoende instroom is van vrijwilligers om elk project leefbaar te houden. Veel projecten vragen immers een continuïteit aan vrijwilligers om het project te laten slagen of voldoende impact te creëren. Jammer genoeg kost marketing en vrijwilligers werven veel geld. De budgetten die onze organisaties inzamelen tijdens wervingscampagnes worden gebruikt om projecten in het zuiden uit te werken ten behoeve van de lokale bevolking en deze willen wij dus niet aanspreken voor marketingcampagnes.

De aansluitingsbijdrage dient om de kosten van ons vrijwilligersplatform te dragen. Wij vragen aan elke deelnemer een eenmalige bijdrage van €130. Dit is slechts een eenmalige bijdrage bij eerste keer vrijwilligerswerk en pas nadat je aanvaard bent. Na betaling van deze bijdrage kan je in de toekomst onbeperkt vrijwilligerswerk doen bij welk project dan ook (als er plaats is en je voldoet aan de gestelde eisen uiteraard).

Zodra jij aangesloten bent informeren wij je steeds zodra er nieuwe projecten bijkomen in onze alliantie.

Waarvoor wordt je aansluitingsbijdrage gebruikt?
Ondanks onze goede bedoelingen zijn ook wij verplicht eerst 21% BTW af te staan aan vadertje staat. Daarna gebruiken wij het saldo voor:

 1. Jaarlijkse kosten voor het beheer van ons platform zoals het beheer van de inschrijvingsdatabase, website, administratie …. Deze kosten proberen we tot een minimum te beperken maar moeten wel gedekt worden. Wij hebben een mooie website die onderhouden moet worden en waarop alle informatie betreffende onze programma’s en onze organisatie up-to-date gehouden moet worden.
 2. Promotie kost nu eenmaal geld en wij willen ons zoveel mogelijk zichtbaar maken in het straatbeeld om voor elk project voldoende vrijwilligers te vinden. Deze bijdrage wordt dus o.a. ook gebruikt voor promoties op diverse media, drukwerken, maar ook de aanwezigheid op beurzen & netwerkevenementen.

Je kan alles over de mogelijk kosten lezen op onze transparantie pagina.

Voorbereiding & Begeleiding

Wij laten je uiteraard niet vertrekken zonder grondige voorbereiding en begeleiding. Wij hebben met Volunteer Abroad Allliance een systeem uitgewerkt dat ervoor zorgt dat jij op beide oren kan slapen en met een gerust gevoel kan vertrekken voor je vrijwilligerswerk in het buitenland. Zodra jij bent aanvaard en met alles in orde bent gesteld, kan jij rekenen op de begeleiding van onze experts.

Zodra je bent ingeschreven en geaccepteerd voor jouw project, kan jouw voorbereiding beginnen. Je krijgt op de website al veel te lezen, maar daarnaast kan jij je nog op andere manieren voorbereiden op jouw reis. Eenmaal aangekomen, kan je ook rekenen op de begeleiding van ons lokaal team.

Projectpagina

Het doen van vrijwilligerswerk zal een impact hebben op jou en op de lokale bevolking. Wij vinden het erg belangrijk om bij jou als vrijwilliger een stuk bewustwording te creëren, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op wat jou als vrijwilliger te wachten staat. Daarom ontvang jij na aanvaarding als vrijwilliger de inlogcodes voor de projectpagina. Hier vind je informatie die voor jou als vrijwilliger belangrijk is voor je voorbereiding. Zo kan je alles lezen over jouw project, accommodatie, instructies voor een visumaanvraag, een paklijst, cultureel advies voor jouw land en nog veel meer…

Persoonlijke Mentor

Onze ervaren mentor neemt contact met je op en zal jou helpen met advies en antwoorden op de vragen die je hebt. Jouw mentor is een lid van een organisatie die deel uitmaakt van onze alliantie en al jaren met fondsenwerving werkt voor het project waar jij naar reist, je kan dus spreken van een echte specialist. Onze mentors zijn leden van onze alliantie en hebben jaren ervaring in de projecten. Dit systeem zorgt ervoor dat jij van VAA een 100% deskundige begeleiding krijgt.

Jouw veiligheid in het buitenland is voor ons heel belangrijk. We laten vrijwilligers alleen afreizen naar gebieden waarvan wij zeker zijn dat ze politiek stabiel zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat het project niet door. Elk lid van de alliantie houdt de veiligheidsadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend in de gaten. Natuurlijk kunnen we ook vertrouwen op de lokale medewerkers van de alliantie. Zij wonen en werken daar zelf en kennen de omgeving heel goed.

Senegal bevindt zich in de tropische klimaatzone, in de overgangszone van de droge Sahara in het noorden naar een vochtige tropische regenzone. Er is grofweg sprake van twee seizoenen: de regen en de droge periode.

De regenperiode, juli tot midden oktober, kenmerkt zich door tropische stortbuien die veelal ‘s nachts vallen. In de kustregio brengt een zeebries echter de nodige verkoeling. In de droge periode zijn de temperaturen aan de kust aangenaam en stijgt het kwik naarmate men verder het landinwaarts trekt.

In elk land waar de leden van VAA actief zijn beschikt dit project over minstens één vaste medewerker. Deze medewerker organiseert jouw project en je verblijf samen met de deelnemende organisatie van onze alliantie. Tijdens jouw verblijf kun jij je altijd bij hen terecht; voor adviezen en praktische informatie staan ze voor je klaar, maar ook in geval van nood kun je op hen rekenen.

Bij aankomst op de nationale luchthaven, Blaise Diagne, in Dakar word je opgewacht door een taxi of schoolbusje die je naar je verblijfplaats brengt in Warang op 45 km ten zuiden van Dakar.

Bij aankomst in de verblijfplaats word je met open armen ontvangen door Mathilde en Mady die onmiddellijk een huiselijk en familiaal gevoel geven.

Wij zijn zelf geen dokters en kennen niemand zijn persoonlijke achtergrond. Daarom raden wij iedereen aan om een afspraak te maken met jouw dokter of reisvaccinatie centrum tijdig voor het afreizen naar je bestemming. Je kan ook steeds een kijkje nemen op de website van het tropisch instituut van geneeskunde voor de laatste stand van zaken in Senegal.

Elke organisatie binnen onze alliantie heeft een noodprocedure bovendien ontvang jij ook alle noodtelefoonnummers eenmaal aanvaard als vrijwilliger. Al deze gegevens vind jij terug op je persoonlijke project pagina zodra jij aanvaard bent als vrijwilliger.

Voor Senegal heb je enkel een internationaal paspoort nodig dat nog zeker drie maanden geldig is bij aankomst. Je krijgt een visum voor drie maanden bij aankomst. Indien je langer wil blijven, is het geen enkel probleem wij kunnen je helpen met een “visum run” (snel even de grens oversteken) naar Gambia.

Jij hebt waarschijnlijk al begrepen na het lezen van het voorgaande dat een doorsnee dag in Senegal niet bestaat. Elke dag kan anders zijn en dat is net het mooie maar ook het uitdagende aan vrijwilligerswerk. Wij vragen jou om flexibel en proactief te zijn op elk moment.

In Senegal werkt men van maandag tot zaterdag. Zondagen zijn meestal vrije dagen. Uren zijn hier moeilijk op te kleven want het kan zijn dat jij ’s avonds moet werken.

Continu worden er nieuwe ideeën en initiatieven gelanceerd en het kan zijn dat andere vrijwilligers jouw hulp nodig hebben. De kans is groot dat jij aan meerdere projecten meewerkt. Onthoud dat hoe meer jij investeert in jouw ervaring, hoe meer jij eruit haalt.

Wat wel gegarandeerd is, zijn de fijne avonden en vrije tijd samen van de andere vrijwilligers waardoor jij je niet zal vervelen en nieuwe vrienden zal maken.

De officiële taal in Senegal is Frans. Wij vragen ook dat onze vrijwilligers deze taal machtig zijn.

Alle organisaties actief in de alliantie nemen hun werk heel serieus. Van algemene voorbereidingen tot details waar jij nooit bij stil staat, maar die van belang zijn om jou een veilige, comfortabele en betekenisvolle ervaring te geven. Wij steken veel tijd in het voorbereiden, opvolgen en uitvoeren van onze voorbereidingsmaterialen, maar ook van onze projecten ter plaatse. Wij hopen dat jij van jou kant je voor 100% inzet tijdens jouw vrijwilligerswerk en dit doet op een respectvolle manier zowel voor ons, maar nog meer voor de lokale bevolking.

Persoonlijke visie op vrijwilligerswerk

 • Vrijwilligers zijn geen toeristen. Vrijwilligers dienen de lokale bevolking terwijl toeristen gediend willen worden. Wij verwachten van jou dat jij een open, flexibele en proactieve houding aanneemt. Dat zijn immers de meest fundamentele eigenschappen van een goede vrijwilliger.
 • Vrijwilligers zijn geen werknemers. Jij zal de richting gewezen worden voor en tijdens jouw vrijwilligerswerk, jij zal echter niet dezelfde opleiding ontvangen die een werknemer ontvangt. Wij verwachten dat jij vragen stelt, jouw hulp aanbiedt en je engageert bij het uitvoeren van jouw projectwerk.
 • Vriendelijkheid en positief zijn, zijn zeer goede eigenschappen. Jij zal veel mensen ontmoeten tijdens jouw vrijwilligerswerk. Goede sociale eigenschappen zijn de sleutel tot succes voor een goede omgang met anderen. De beste vrijwilligers zijn zij die een goede relatie opbouwen met de mensen met wie zij samenwerken. Grijp elke mogelijkheid voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zelfs al is er een taalbarrière.
 • Jij verblijft en werkt in een ontwikkelingsland waar het leven compleet verschilt van wat jij gewoon bent. Verwacht niet dezelfde efficiëntie, stiptheid en structuren te vinden die jij gewoon bent. Jou open stellen voor en aanpassen aan nieuwe situaties zijn de meest fundamentele kwaliteiten van een vrijwilliger. Verwacht niet dat jij een scenario in de schoot geworpen krijgt. Elke dag zal anders zijn en verschillende situaties die jij niet verwacht had kan jij tegen komen op jouw pad.
 • Misschien heb jij vakantie genomen om vrijwilligerswerk uit te voeren. Houd er echter rekening mee dat een “vrijwilligersvakantie” niet bestaat. Vrijwilligers hebben plezier in hun werk en tijdens hun vrije tijd. Vrijwilligerswerk in het buitenland is echter niet gemakkelijk. Het kan zeer uitdagend zijn en sommige dagen lijken een oefening in het managen van frustraties. Het maakt allemaal deel uit van de ervaring. Daarom zijn geduld en een positieve houding goede eigenschappen voor een vrijwilliger.
 • Jij gaat de wereld niet veranderen. Zolang jij jouw taken vervult op een verantwoordelijke manier dan maak jij deel uit van het team dat een positieve impact wil hebben op de lokale gemeenschap.
 • Wees nederig en stel je open om te leren. Misschien heb je overweldigende ideeën, eigenschappen, talenten en kennis om te delen. De plaatselijke bevolking heeft ook veel te bieden.
 • Jij reist naar een nieuw land waar de kleinste onderdelen van het dagelijks leven verschillen van wat jij kent. Probeer deze te begrijpen en oordeel er niet te snel over. De cultuur van de gemeenschap waar jij in verblijft is niet beter of slechter dan in jouw woonplaats, het is gewoon verschillend. Zet je oogkleppen af, open je hart en jij krijgt een comfortabel gevoel zelfs buiten jouw eigen comfort zone.
 • Tijdens jouw vrijwilligerswerk, en vooral tijdens de voorbereiding, krijg jij van ons veel informatie over de projecten, levensvoorzieningen, dagelijks leven, … Omstandigheden kunnen echter onvoorzien veranderen. De plaatselijke behoeften kunnen ervoor zorgen dat jij andere taken moet uitvoeren dan gepland. Jij moet begrijpen dat de taken van een vrijwilliger gebaseerd zijn op de plaatselijke behoeften en niet op jou persoonlijk. Het is jouw verantwoordelijkheid om je aan te passen, want jij gaat om te geven en niet om te nemen.

Dagelijks gedrag in Senegal:

 • We raden aan om geen alcohol te drinken waarvan jij de oorsprong niet kent. Alcohol kan problemen veroorzaken zeker zeker als plaatselijk gestookt is. Kies jij ervoor om toch alcohol te drinken dat ben jijzelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Alcohol wordt niet gedronken tijdens het werk en zeker niet voor jij gaat les geven.
 • Wees deftig gekleed volgens de plaatselijke gebruiken. Vooral vrouwen kleden zich meer conservatief dan jij gewoon bent.
 • Volg de plaatselijke gewoonten en onthoud dat corruptie en slecht bestuur soms de norm is in ontwikkelingslanden.
 • Zelfs als het legaal is in jouw woonplaats dan is het niet noodzakelijk in Senegal. Gebruik tijdens jouw vrijwilligerswerk onder geen enkel beding enige vorm van drugs. Niet op jouw werkplaats, slaapplaats noch elders.
 • Zoek jouw houvast in de culturele en traditionele normen van Senegal. Aanschouw deze als een wachtwoord en als je een vraag hebt over de cultuur stel deze, wees niet verlegen.
 • We zijn niet van plan om te babysitten op jou. Wij verwachten dat jij de gegeven instructies door ons en onze lokale partner volgt. Wij verwachten ook dat jij op een respectvolle manier communiceert met ons, maar ook over ons en onze lokale partner. Maakt niet uit of jouw ervaring goed of slecht is, vertel het ons. Dit is de enige manier om onze werking en die van onze partner in Senegal te verbeteren.

Startdata

In onze alliantie vragen wij de vrijwilligers steeds om volledige weken vrijwilligerswerk te doen. Voor sommige projecten kan het al vanaf één week maar het kan ook zijn dat er een ander minimum vereist is voor bepaalde projecten, dit kan je lezen op de projectpagina van de gekozen bestemming.

Wanneer Kan Ik Aankomen In Senegal?

In Senegal kies je zelf welke dag je arriveert.

Wat Is De Minimum Periode?

Vrijwilligerswerk in Senegal is voor sommige projecten al mogelijk vanaf 2 weken.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Deel Deze Pagina
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email