Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES

Website automatisch vertaald – contacteer ons bij eventuele fouten.

Een gebrek aan transparantie leidt tot wantrouwen en een diep gevoel van onveiligheid (Dalai Lama)

Duidelijke financiële structuur

Transparant vrijwilligerswerk in het buitenland is waar Volunteer Abroad Alliance voor staat. Geen gegoochel met percenten of taartdiagrammen bij Volunteer Abroad Alliance. Alle bedragen die je ziet komen rechtstreeks terecht waar het hoort.

Vind jij het logisch dat jij de kosten eigen aan je verblijf betaalt aan een bemiddelaar? Wij alvast niet want jij betaalt voor je huisvesting en alle mogelijke gerelateerde aan kosten aan je verblijf rechtstreeks op jouw bestemming aan de persoon die het organiseert.

Huisvesting & Maaltijden

Vrijwilligerswerk in het buitenland gaat nu eenmaal gepaard met kosten en het is niet de bedoeling dat de gemeenschap die jij gaat helpen hiervoor moet opdraaien. Mochten er voldoende budgetten zijn om deze kosten te dragen, dan zouden we dit uitgeven aan een lokale medewerker die de lokale cultuur en dagelijkse gebruiken kent.

Wist jij dat je deze kosten rechtstreeks ter plaatse betaalt aan de personen die je verblijf organiseren. Op die manier ben je 100% zeker dat je bijdrage terecht komt waar het hoort en niet in de handen van één of ander tussenstation.

De bedragen voor de huisvesting verschillen van land tot land en van project tot project. Waar je misschien op één bestemming beschikt over een warm waterdouche en westers toilet in een éénpersoonskamer, verblijf je op een andere bestemming misschien in een groepsslaapkamer met gedeeld sanitair dat dan ook nog beperkt is.

Elk verblijf heeft zijn eigen charme maar is wel van invloed op de verblijfskosten. Op de informatie pagina van elke bestemming leer je meer over het type verblijf en de daaraan gekoppelde verblijfskosten die je logischerwijze ter plaatse betaald.

Aansluitingsbijdrage

Wij willen ervoor zorgen dat er voldoende instroom is van vrijwilligers om elk project leefbaar te houden, veel projecten vragen immers een continuïteit aan vrijwilligers om het project te laten slagen of voldoende impact te creëren.

Jammer genoeg kost marketing en vrijwilligers werven veel geld. Wij krijgen geen subsidies voor onze vrijwilligerswerking en alle budgetten die onze organisaties inzamelen tijdens wervingscampagnes worden gebruikt om projecten in het zuiden uit te werken ten behoeve van de lokale bevolking en deze willen wij dus niet aanspreken voor marketing campagnes.

De aansluitingsbijdrage dient om de kosten van ons vrijwilligersplatform te dragen. Wij vragen aan elke deelnemer een eenmalig bijdrage van €130. Dit is slechts een eenmalige bijdrage bij eerste keer vrijwilligerswerk en pas nadat je aanvaard bent. Na betaling van deze bijdrage kan je in de toekomst onbeperkt vrijwilligerswerk doen bij welk project dan ook (als er plaats is en je voldoet aan de gestelde eisen uiteraard).

Zodra jij aangesloten bent informeren wij je steeds zodra er nieuwe projecten bijkomen in onze alliantie.

Je krijgt je eigen persoonlijke webpagina waar jij alles kan schrijven over je ervaringen in het buitenland en op die manier het thuisfront op de hoogte houdt van je avontuur in het buitenland.

Waarvoor wordt je aansluitingsbijdrage gebruikt?

Ondanks onze goede bedoelingen hebben wij ook verplichtingen aan vadertje staat. Daarna gebruiken wij het saldo voor:

  1. Jaarlijkse kosten voor het beheer van ons platform zoals het beheer van de inschrijvingsdatabase, website, administratie …. Deze kosten proberen we tot een minimum te beperken maar moeten wel gedekt worden. Wij hebben een mooie website die onderhouden moet worden en waarop alle informatie betreffende onze programma’s en onze organisatie up-to-date gehouden moet worden.
  2. Promotie kost nu eenmaal geld en wij willen ons zoveel mogelijk zichtbaar maken in het straatbeeld om voor elk project voldoende vrijwilligers te vinden. Deze bijdrage dus o.a. ook gebruikt voor promoties op diverse media, drukwerken, maar ook de aanwezigheid op beurzen & netwerkevenementen.
  3. Wij zijn ook maar vrijwilligers en zetten ons keihard in voor onze projecten, maar steken ook veel tijd in jouw voorbereiding. In het verleden hadden we vrijwilligers die niet kwamen opdagen, dit is zeer storend voor ons team en de lokale gemeenschappen die we ondersteunen. We zien deze aansluitingsbijdrage ook als een vorm van garantie dat jij je engagement daadwerkelijk nakomt.

 

Geregistreerde VZW

Wij zijn geregistreerd als Vereniging Zonder Winstoogmerk en gepubliceerd volgens het Belgisch recht onder nummer 0639.967.396. Net als elke andere VZW’s dienen wij jaarlijks onze jaarrekening in bij de Ondernemingsrechtbank.

Elders vrijwilligerswerk doen?

Wij hebben geen enkel probleem dat jij elders vrijwilligerswerk doet. In tegendeel zelfs, het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te overtuigen aan ontwikkelingssamenwerking te doen.

Zorg er wel voor dat jij volgende aandachtspunten meeneemt in je evaluatie van de organisatie waarmee jij in zee wil gaan:

  • Zeg dat jij de huisvesting ter plaatse wil betalen.
  • Indien je de huisvesting omwille van organisatorische omstandigheden niet ter plaatse kan betalen, vraag dan steeds naar een doorstortingsbewijs. Vraag in dit geval ook aan de organisator van je verblijf (waar dit ook is) hoeveel hij/ zij ontvangen heeft.