Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES

Website automatisch vertaald – contacteer ons bij eventuele fouten.

Lager inclusief onderwijs aan dove kinderen

Share

volunteer abroad alliance - senegal - warang - Lager onderwijs aan dove kinderen

In Senegal bestaat de samenleving hoofdzakelijk uit inwoners die bij ontspanning, scholing en arbeid bij auditief deficiënte mensen niet aanvaarden. Terwijl doven uitgesloten worden en in de rand van de maatschappij leven, vertegenwoordigen zij echter een belangrijke groep (1% ).

Inmiddels werd achterhaald dat dove kinderen horen met hun ogen en dat ze zich, met behulp van hun handen en uitdrukkingsmogelijkheden, even gemakkelijk uiten als horende kinderen. Jammer genoeg bestaat er voor deze doven in Senegal geen georganiseerd en aangepast pedagogisch staatsonderwijs.

Enkele zeer beperkte alfabetiseringsprojecten laten kinderen en volwassenen toe om zich met gebaren uit te drukken, maar van een echte scholing is hier geen sprake. Het gevolg is dat duizenden dove kinderen opgroeien zonder hun cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden te ontwikkelen…

De kans om productief bij te kunnen dragen tot de samenleving is voor hen vrijwel onbestaande. Hun uitsluiting en isolement als kind, en later als volwassene, blijft een groot probleem.
Onze schoolvereniging weigert deze situatie te aanvaarden, omdat deze omvangrijke generatie vraagt naar erkenning en socialisatie, problemen die eigenlijk veel verder reiken dan de doofheid zelf.

Tevens betreuren wij het gebrek aan verantwoordelijkheid vanwege de overheid voor hun integratie in de maatschappij, temeer daar er in het verleden reeds besluiten of wetten werden ondertekend (Wet voor Sociale oriëntatie n ° 2010-15 van 6 juli 2010) … De gezagvoerders zouden zich hiervoor onverwijld moeten bekommeren, maar er gebeurt helemaal niets en de situatie blijft ongewijzigd.

Aangezien er geen officieel en speciaal onderwijs voor doven bestaat, is er ook geen speciale opleiding voor leraren voorzien. Op pedagogisch vlak werkt de schoolvereniging samen met de dovenschool in Cotonou – Benin en kan zij rekenen op hun begeleiding en opleiding. Bij de aanvang van het schooljaar 2014-2015 werden 3 nieuwe klassen geopend. In 2021 tellen we een honderdtal leerlingen van 4 tot 17 jaar en werken we dag in dag uit aan de ontwikkeling van het inclusief onderwijs waar dove en horende leerlingen in éénzelfde klas onderwezen worden door één leraar in het Frans en in gebarentaal.

Sport en ontspanning is een essentieel onderdeel in de opleiding van elk kind. Ook de energie van dove kinderen kan met de sport in goede banen worden geleid. Dankzij de school nemen ook de doven deel aan interscolaire voetbalwedstrijden, oefenen rugby, en basketbal en leren zwemmen. Judo bevordert tevens wederzijds respect en discipline.

De scholengroep blijft ernaar streven om dove kinderen uit de onwetendheid te halen. Hiervoor trachten zij onze actieradius uit te breiden tot meer afgelegen gebieden, waar niets voor hen is voorzien. Daarom werd in oktober 2016 op wandelafstand van de schoolgroep een internaat geopend om aan een 50 tal kinderen tussen 5 en 15 jaar onderdak te verschaffen. De kinderen worden volledig ten laste genomen en kunnen zich op diverse gebieden ontspannen en ontwikkelen. Een gelukkige en grote familie kwam zo tot stand. De kosten voor hun scholing en hun verblijf worden gefinancierd door giften. Op termijn zal het internaat ontwikkelen in functie van het aantal opgenomen kinderen die de schoolleeftijd hebben bereikt.

De activiteiten van deze kinderen zijn veelomvattend en vervangen geleidelijk de harde tijden van hun eerste levensjaren: sport, manuele activiteiten, uitstappen, collectieve spellen, lego enz.

Om de dove jongeren later autonoom te laten functioneren, richten we ateliers en workshops in, zodat ze een vak kunnen aanleren (naaien, tuinieren, coiffure, breien en haken, ceramiek en pottenbakkerij, boekbinderij, schrijnwerkerij, metaalverwerking, patisserie, enz.). Dit vereist een efficiënte en professionele aanpak. Daarom werkt de organisatie samen met vormingscentra in de omgeving waar dove jongeren opgeleid worden. Ze worden hierin bijgestaan door tolken

Wat zijn je taken?

Vrijwilligers moeten geïnteresseerd en in staat zijn om lokale leraren te helpen bij de opvoeding van dove kinderen. Persoonlijke inzet en creatieve ideeën zijn welkom. Hiervoor worden steun en ideeën voor vernieuwing en voor verbetering op prijs gesteld.

Deelnemingsvoorwaarden

Voor de 6 leerjaren van de dovenschool zijn kennis en ervaring van gebarentaal (liefst American Sign Language), contact, zorg, sociale integratie enz. noodzakelijk.

Een goede tot gevorderde kennis van het Frans is noodzakelijk om vlot te kunnen samenwerken met het plaatselijk team.

Als vrijwilliger moet je begrip kunnen opbrengen en weten dat de toekomst van deze kinderen ligt in onderwijs en scholing. Tevens moet hij in staat zijn om deze kinderen aan te voelen, bij te staan en te helpen om zich in de maatschappij te integreren. De vrijwilligers worden voldoende geïnformeerd door de Directie en de bevoegde leerkrachten.

schema

Doorlopend maar houd er rekening mee dat tijdens het regenseizoen juli, augustus, september en de vakanties (kerst- en paasvakantie) er geen klasactiviteiten zijn. Tijdens deze periode hebben we minder vrijwilligers nodig maar zijn er wel regelmatig taken die uitgevoerd moeten worden. Tijdens de aanvraag voor je vrijwilligerswerk leer je hier meer over.

De vrijwilligers volgen het tijdschema van de lessen. De schooltijd loopt elke dag van 8.00 uur tot 16.00 uur. Woensdagnamiddag en weekend ben je vrij.

 

Alle praktische info

Alles wat je moet weten over je verblijf in Warang