Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES

Website automatisch vertaald – contacteer ons bij eventuele fouten.

Lager onderwijs

Share

Lager onderwijs in Ghana

Lessen worden voorbereid in samenwerking met het schoolhoofd. De vrijwilligers werken al dan niet samen met de lokale leerkracht. Het kan zijn dat vrijwilligers alleen samen voor de klas staan omwille van een tekort aan leerkrachten. 2 vrijwilligers kunnen ook samen les geven in één klas.

Onder andere volgende lessen worden gegeven: taal (Engels); wiskunde; ICT; toegepaste wetenschappen; plastische opvoeding; levensbeschouwing; sport;….

Wat zijn je taken?

 • Je besteedt aandacht aan de introductie van actieve werkvormen;
 • Je betrekt de leerlingen vanuit hun leefwereld, differentiatie, hoekenwerk, speelse werkvormen, muzische vorming;
 • Lesmaterialen aanmaken;
 • Naschoolse activiteiten bijwonen en ondersteunen;
 • Je moet ook creatief kunnen werken door het gebrek aan materialen en speeltoestellen.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Kennis van de Engelse taal.
 • De nodige internationale en interculturele competenties:
  • communicatief en taalvaardig
  • flexibel
  • zich kunnen inleven
  • openstaan voor andere normen en waarden
  • respect tonen
  • kunnen omgaan met diversiteit
 • Volgende professionele attitudes aan de dag leggen:
  • Beslissingsvermogen
  • Relationele ingesteldheid
  • Kritische ingesteldheid
  • Leergierigheid
  • Organisatievermogen
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Enthousiasme
  • Ondernemingszin

schema

Je geeft les van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur

Schoolvakanties:

 • 3 weken kerst (laatste 2 weken december en 1ste week januari);
 • 3 weken paasvakantie (laatste 2 weken april en 1ste week mei);
 • Grote vakantie (augustus en eerste twee weken september).

Alle praktische info

Alles wat je moet weten over je verblijf in Kpando District