Sustainable Development Goals

sustainable development goals

Alle leden van onze alliantie richten hun activiteiten op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die zijn vastgelegd door de Verenigde Naties. De Sustainable Development Goals zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, waaronder die in verband met armoede, ongelijkheid, klimaat, aantasting van het […]

voluntourism

Voluntourism

De laatste tijd is er veel gaande rondom “voluntourism” (vrijwilligerstoerisme). Veel critici hebben veel te zeggen over vrijwilligerswerk in het buitenland en er zijn artikelen gepubliceerd in verschillende media. Volunteer Abroad Alliance steunt dit zeker, maar helaas wordt deze kritische kijk ook een generaliserende negatieve kijk op vrijwilligerswerk in het buitenland, wat schadelijk is voor […]

Vrijwilligerswerk boeddhistisch klooster

vrijwilligerswerk boeddhistisch klooster

Waarschijnlijk heb je tijdens het surfen op het internet al enkele vrijwilligersprogramma’s gevonden waar je boeddhistische monniken kan helpen, voornamelijk onderwijsprojecten zoals het onderwijzen van Engels aan boeddhistische monniken. Wist je dat de monniken die je lesgeeft voornamelijk jonge novicen zijn die door hun familie voor een korte (of langere) periode naar het klooster worden […]